Pobierz e-pity 2019

100% odliczenia VAT od samochodów osobowych od 1 lipca 2015 r.

Piotr Szulczewski 20.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

100% odliczenia VAT od samochodów osobowych od 1 lipca 2015 r.

Czy warto wstrzymać się z zakupem auta jeszcze kilka miesięcy?Od 1 lipca 2015 r. możliwe będzie pełne odliczenie podatku VAT od ceny zakupu oraz pełne odliczenie go od paliwa i oleju lub gazu nabywanych do takiego pojazdu. Odliczenie będzie możliwe, jednak pod warunkiem, że przepisy nie ulegną do tego czasu zmianie. Ministerstwo Finansów lubi bowiem w ostatnim momencie ograniczać prawo odliczeń VAT.

Rada UE pozwoliła Polsce stosować ograniczenie przy zakupach samochodów, paliw i części eksploatacyjnych. Prawo do częściowego jedynie, 50% odliczenia VAT od nabycia i wykorzystywania większości samochodów do celów mieszanych polski ustawodawca sformułował w odniesieniu do określonych kategorii pojazdów.

100% odliczenia VAT od 1 lipca 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Dodatkowo, niezależnie od zasad wynikających z decyzji Rady, Polska wprowadziła czasowe ograniczenie w odliczaniu VAT od paliw do niektórych pojazdów. W jego wyniku zakupy takie pozbawione są zupełnie prawa odliczenia VAT. Przepisy wskazują, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

  • samochodów osobowych;
  • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym natomiast pojazdy, które w dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się za samochody osobowe.

Czasowe ograniczenie (do dnia 30 czerwca 2015 r.) odnośnie całkowitego zakazu odliczenia podatku naliczonego, dotyczy wyłącznie pojazdów objętych klauzulą „stand still” tj. takich, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do odliczenia przed wejściem Polski do UE.

Częściowe odliczenie będzie wydłużone?

Zgodnie z tzw. decyzją derogacyjną, Polska może stosować ograniczenie w odliczeniach do 50% VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli do dnia 1 kwietnia 2016 r. Polska złoży odpowiedni wniosek oraz załączy sprawozdanie obejmujące przegląd stosowanego w decyzji derogacyjnej ograniczenia. Ograniczone odliczenie to prawo do jedynie korzystania jedynie 50% VAT zawartego w cenie pojazdów lub nabyć eksploatacyjnych do tych pojazdów.

Natomiast ograniczenie stosowane do 30 czerwca 2015 r. dotyczy 100% podatku VAT i jest niezależne od przepisów unijnych. Zdaniem Ministerstw Finansów, wynika ono bezpośrednio z klauzuli „stand still” w konsekwencji czego tylko od decyzji wewnętrznej kraju zależeć będzie, czy po 30 czerwca 2015 r. będzie możliwe 50% odliczenie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych, czy też takie prawo nadal nie będzie w ogóle przysługiwało.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl