10 wydatków na Boże Narodzenie w firmie, które stanowić będą koszt podatkowy

Piotr Szulczewski 03.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Księgowy zawsze pierwszy powinien informować swojego pracodawcę, co jego firma może, a czego nie może kupować, by optymalizować podatki. W tym roku uprzedzamy nawet księgowych - życząc im już dziś pięknych prezentów na Święta Bożego Narodzenia, prezentujemy 30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe.

10 wydatków na Boże Narodzenie w firmie, które stanowić będą koszt podatkowy
Wydatki świąteczne w firmie w koszty / YAY foto

 

  1. Impreza integracyjna- wigilijna dla pracowników kosztem podatkowym zakładu pracy

Wydatki na organizację można ponosić pod warunkiem, że zaproszonymi pozostaną wyłącznie osoby zatrudnieni. W przypadku, gdy impreza obejmuje inne osoby, tj. kontrahentów oraz członków rodzin zatrudnionych – koszty musza zostać rozliczone proporcjonalnie. Nie ma ograniczeń kosztowych, jeśli zaproszonymi pozostaną osoby współpracujące – tj. przedstawiciele handlowi na własnej działalności, inni zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 16 stycznia 2017 r., sygn. akt 0461-ITPB3.4510.653.2016.1.AW). Wydatkiem rozliczanym w kosztach mogą być zakupy towarów na organizację imprezy, jak również jeden łączny koszt zatrudnienia zewnętrznej firmy cateringowej lub organizującej cały event dla firmy.

Gdyby impreza z udziałem osób zewnętrznych nabrała charakteru reklamowo – promocyjnego – rozliczenie kosztowe wydatków na jej organizacje byłaby kosztem. Gdyby jednak głównym celem imprezy było budowanie relacji z partnerami handlowymi i wywarcie na nich jak najlepszego wrażenia, wydatki mogłyby być uznane za wyłączoną z kosztów reprezentację (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL).

  1. Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów w kosztach

Stanowią koszt podatkowy pod warunkiem ich przekazania pracownikom ze środków obrotowych. Jeśli przeznaczone na ich nabycie zostały fundusze z ZFŚS – wydatek nie będzie kosztem (jedynie odpis na fundusz jest zaliczany do kosztów podatkowych). Prezenty gwiazdkowe na rzecz kontrahentów nie są wydatkiem kosztowym. Przekazywane prezenty, które nie mają na celu reklamy firmy – będą wydatkiem na reprezentację. Taki cel mogą mieć również wydatki na drogie prezenty posiadające logo firmy, które je przekazuje. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej kontrahentów, partnerów handlowych, wówczas ich wręczane w okolicznościach świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych czy kolejnej rocznicy bądź jubileuszu kontrahenta, wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

  1. Kartki świąteczne a wydatek w firmie

Wysyłka kartek świątecznych, koszt zakupu znaczków pocztowych z tym związana, kopert, wstążek – to wydatki ogólne związane z budowaniem relacji z kontrahentami. Nie są one uznawane za reprezentację – lecz tak samo jak np. poczęstunek kawą i ciastkiem w siedzibie firmy – za normalne zwyczaje biznesowe pozwalające budować relację biznesową.

  1. Gwiazdor dla dzieci pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Prezenty dla pracowników pełnią rolę motywującą oraz wspomagają budowanie więzi z firmą. Takiej roli nie pełnią już wprost prezenty wręczane dzieciom pracowników. Niemniej można tu mówić o pośrednim związku – organizacja wigilii z udziałem dzieci, wydatek na zatrudnienie św. Mikołaja oraz na prezenty wskazuje na dbałość pracodawcy o pracowników, w tym także ich rodziny. Przyczynia się do lepszej atmosfery pracy i zadowolenia pracowników – w efekcie może być kosztem podatkowym przy finansowaniu wydatku ze środków obrotowych. Taki sam charakter ma np. przekazanie jako prezentu - biletów dla pracowników i ich dzieci do kina (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 03.10.2014 r., sygn. akt: IPPB5/423-632/14-3/AM).

  1. Świąteczny wystrój wnętrza w kosztach podatkowych

Wydatki na przystrojenie firmy, kupno choinki, bombek, organizacja wystawy świątecznej okien, zakup świątecznych obrusów, kwiatów świątecznych, bałwanków – o ile nie przekracza norm ogólnie przyjętych – należy zaliczyć do kosztów podatkowych (potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2010 r.sygn. akt ILPB4/423-26/10-2/MC).

  1. Poczęstunek dla kontrahenta w restauracji w okolicach Świąt Bożego Narodzenia

Stanowi koszt uzyskania przychodów. Uznać trzeba, że o ile jest to koszt podobny, jak w przypadku spotkania biznesowego, to tak samo jak wydatek na spotkanie w restauracji z kontrahentem, tak i w tym wypadku wydatek powinien zostać rozliczony podatkowo. W przypadku przekraczania norm przyjętych w danym środowisku – będzie to wydatek na reprezentację. Jeśli cel spotkania jest stricte związany z prowadzonymi rozmowami biznesowymi i dotyczy szczegółów współpracy – to wydatki na organizację są kosztem podatkowym.

  1. Wino w prezencie

Organy skarbowe bardzo negatywnie podchodzą do zakupu wina jako prezentu uznając, że jest to zakup reprezentacyjny. Dotyczy to zarówno koszy prezentów dla kontrahentów, jak i wina przekazywanego pracownikom.

  1. Świąteczne cukierki z logo firmy

Rozdawanie w ramach akcji promocyjnej świątecznych cukierków z logo firmy to akcja mająca za zadanie reklamę przedsiębiorstwa i nie nosi ona wizerunku reprezentacji. Wydatki na taką akcję – organizowana samodzielnie lub przez podmiot zewnętrzny (np. agencję reklamową) jest kosztem uzyskania przychodów.

  1. Sprzątanie po imprezie wigilijnej

Koszt firmy sprzątającej biuro po imprezie wigilijnej jest wydatkiem związanym z uzyskaniem przychodu – jest to bowiem koszt wpływający na przywrócenie składnika majątku do stanu pozwalającego wykorzystywanie go nadal dla prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. Bony świąteczne na paliwo lub zakup prezentów dla pracowników

Traktować je należy tak samo jak inne prezenty świąteczne – zarówno bony z obowiązkiem ich przeznaczenia na określone wydatki (np. na paliwo), jak i na wykorzystanie w dowolnym sklepie (np. w centrum handlowym) będą kosztem uzyskania przychodów. W przypadku ich przekazania kontrahentom – uznać to trzeba za wydatek reprezentacyjny.

Piotr Szulczewski, PIT.pl