Pobierz e-pity 2019

Szczególne przypadki - płatnik ZUS

08.03.2006 10:00 (aktualizacja: )

DRA za 04 2006 obowiązkowe

Przedsiębiorcy samozatrudnieni nie mający obowiązku składać do ZUS comiesięcznej deklaracji DRA powinni złożyć deklarację DRA za 04 2006. Jest to związane ze zmianą stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe z 1,93 % do 1,8 %. Tak więc przy tej samej podstawie wymiaru obniży się wysokość składki ZUS.

Za kwiecień 2006r. obniżka wyniesie 1,97 zł przy minimalnej deklarowanej podstawie wymiaru, a u korzystających z ulgi na nowe firmy - 0,35 groszy.

Złożenie tej deklaracji - bez względu na to, w jakim zakresie system informatyczny ZUS ma możliwość dokonania zmiany automatycznej - jest wymagane przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

DRA za 01 2006 korekta

W związku ze zmianą stawki FGŚP ze skutkiem wstecz od 1 stycznia 2006r. płatnicy rozliczający składkę na ten fundusz zobowiązani sa do złożenia korekty DRA za styczeń 2006r.

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy budżetowej na rok 2006 obowiązkową stawkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono w roku 2006 w wysokości 0,1% podstawy wymiaru. W roku 2005 składka wynosiła 0,15% podstawy wymiaru. Pracodawcy, którzy zlożyli w terminie DRA za styczeń 2006r. naliczyli składki w wysokości dotychczas obowiązującej. Tymczasem ustawa budżetowa wchodzi w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2006r., toteż niezbędna okazuje się korekta deklaracji DRA za 01 2006.

ZUS nie skoryguje składki we własnym zakresie, niezbędne jest działanie podatnika. W deklaracji DRA płatnicy nie podają bowiem podstawy wymiaru składek na FGŚP, zna ją wyłącznie płatnik składek.

Obniżna składki przypadająca na jednego pracownika osiągającego najniższe wynagrodzenie wyniesie 45 groszy.

Przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników nie dotyczy omawiany obowiązek korekty. Nie odprowadzają oni bowiem składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 08-03-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015