Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zwrot podatku z zagranicy to przychód. Wykaż go w deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 29.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy pracowali za granicą bardzo często występują o zwrot nadpłaconego tam podatku. Taki dodatkowy zastrzyk gotówki bywa jednak zgubny w skutkach, patrząc od strony polskich rozliczeń podatkowych. Jest on bowiem przychodem pochodzącym z zagranicy, który należy wykazać w polskich zeznaniach podatkowych.

Zwrot podatku z zagranicy to przychód. Wykaż go w deklaracji PIT
Źródło: YAY foto

Podatnicy do przychodów zagranicznych stosują dwie zasady unikania podwójnego opodatkowania – i w dwojaki sposób podejść powinni do zwrotów podatku z zagranicy. A zatem – gdy pochodzi on z kraju, w stosunku do którego zastosowanie znajdzie zasada wyłączenia z progresją – zwrot podatku nie musi być wykazywany w rocznym PIT w Polsce pod warunkiem, że nie wpłynie on na stawkę podatkową (czyli pod warunkiem, że podatnik nie zarabia w Polsce). W przypadku natomiast zastosowania zasady proporcjonalnego odliczenia zagraniczny zwrot będzie podlegał doliczeniu jako przychód z innych źródeł. Do rozliczenia polskiego należy wówczas dołączyć PIT/ZG.

Zwrot należy wykazać w polskim PIT wyłącznie w przypadku, gdy podatnik wcześniej korzystał z odliczenia od polskiego podatku – kwot podatku zagranicznego. Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Gdyby zdarzyło się natomiast, że podatnik nie zdecydował się odliczać kwot podatku zapłaconego za granicą – to późniejszy zwrot z kraju obcego nie wpłynie na rozliczenie podatkowe, a w efekcie podatnik nie musi kwoty wykazywać w polskiej deklaracji podatkowej PIT.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Gdyby natomiast doszło do sytuacji odwrotnej – czyli podatnik po powrocie rozliczył się w Polsce i odliczył od polskiego podatku całość lub część podatku zagranicznego, to po zwrocie z zagranicy nadpłaconego podatku, kwota zwrócona podlega doliczeniu do przychodu w Polsce.

Rozliczenie dopiero w roku zwrotu nadpłaty z zagranicy

Problemem często okazuje się rozbieżny termin rozliczeń podatkowych w Polsce i za granicą. Efektem takiej sytuacji jest odliczenie zagranicznego podatku w polskim PIT w jednym roku, a w następnym – otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku zagranicznego. W takim przypadku nie należy korygować deklaracji za rok poprzedni, czyli rok, w którym korzystało się z odliczenia. Zwrócony podatek należy zaliczyć do przychodów roku bieżącego, czyli roku, w którym faktycznie doszło do jego otrzymania. Zwrot obniżony o koszty bankowe wykazać należy w wartości podstawowej – zgodnie z faktyczną wartością otrzymaną przez podatnika (taką jaką przelewał pierwotnie na rachunek zagraniczny organ skarbowy, koszty przelewu są bowiem pobierane w kolejnym etapie i obciążają już wyłącznie podatnika).

Piotr Szulczewski, PIT.pl