Zwolnienia lekarskiego nie przedłożysz po wypowiedzeniu umowy o pracę

21.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

21.02 Zwolnienia lekarskiego nie przedłożysz po wypowiedzeniu umowy o pracę

Ugruntował się pogląd, według którego podatnik jeszcze w dniu wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę może wręczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące dzień wypowiedzenia. Taka wykładnia przepisów może być jednak łatwo podważona.
 

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, w tym w czasie urlopu chorobowego. Wykładnia tego przepisu wydaje się chronić pracownika również w dniu wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę.
 

Prawa pracownika odchodzącego z pracy

Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że przepisu 41 KP nie narusza wypowiedzenie umowy o pracę wręczone pracownikowi w dniu w którym następnie wykazał on niezdolność do pracy z powodu choroby (sygn. akt I PZP 68/92, wyrok z dnia 11 marca 1993 r). Orzeczenie to mimo upływu lat, nadal zachowuje w pełni swoją aktualność i powinno być stosowane jako podstawa wykładni przepisu 41 Kodeksu pracy.

Źródło: PS / VAT.pl