ZUS IMIR dla pracowników i zleceniobiorców. Czas do 1 marca 2021 roku

Iwona Maczalska

Tylko do 1 marca płatnicy składek mają czas na przekazanie swoim pracownikom i zleceniobiorcom informacji ZUS IMIR o pobranych składkach. Sprawdź, kto zobowiązany jest do wystawiania ZUS IMIR oraz jak ją wypełnić i skorygować.

Ustawa  z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na płatników składek obowiązek comiesięcznego przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów miesięcznych, wykazujących wysokość pobranych składek. O tym fakcie płatnik poinformować musi również samego ubezpieczonego. Może robić to co miesiąc, lub raz do roku – w rocznej informacji ZUS IMIR.

ZUS IMIR

Źródło: ZUS.pl

Roczny ZUS IMIR tylko  do 1 marca

Płatnicy składek, którzy nie informowali swoich pracowników o pobranych i odprowadzonych za nich składkach do ZUS systematycznie każdego miesiąca - zobowiązani są w terminie najpóźniej do dnia 1 marca przekazać im informację roczną o tych składkach. Dokonuje się tego za pośrednictwem druku ZUS IMIR, który od 2019 roku zastąpił druk ZUS RMUA.

Dane wskazane w druku ZUS IMIR muszą być spójne z tymi, które płatnik składek przekazał do ZUS w raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Powinny być one przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Kiedy nie trzeba przekazywać ubezpieczonemu ZUS IMIR

Płatnik składek zwolniony jest z obowiązku przygotowywania informacji ZUS IMIR, jeżeli o wysokości składek odprowadzonych do ZUS informował ubezpieczonego w comiesięcznych informacjach - chyba, że ubezpieczony poprosi o dostarczenie informacji rocznej płatnika.

Płatnik nie musi również przekazywać informacji rocznej w sytuacji, gdy z wynagrodzenia ubezpieczonego pobierana była w ciągu roku wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.  

Jak wypełnić i skorygować ZUS IMIR?

Płatnicy składek, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnieniem ZUS IMIR, bądź zmuszeni zostali dokonać jego korekty i mają wątpliwości, jak to zrobić - mogą skorzystać z instrukcji przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Instrukcja dostępna jest poniżej:

ZUS IMIR - jak wypełnić i skorygować

 

 

ZUS