Pobierz e-pity 2019

Zmiany w ustalanym limicie zwolnienia

02.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

02.01 Zmiany w ustalanym limicie zwolnienia

Od nowego roku, zwolnienie do 150 000 zł straci podmiotowość – będzie to zwolnienie dla sprzedaży dokonywanej przez podatników, a nie dla samych podatników. Inny sposób wyliczenia limitu czy zmiany dotyczące sprzedaży własnego samochodu osobowego – po części są dla podatników korzystne.

Co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania VAT-em, jeśli wartość jego opodatkowanej sprzedaży nie przekroczy w ciągu roku podatkowego 150 000 zł. Nie wszystkie jednak transakcję są brane pod uwagę przy ustalaniu limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia. W 2014 r. zmienia się lista sprzedaży, której podatnik nie wliczy do limitu.


Bez WDT czy sprzedaży wysyłkowej

Od 1 stycznia 2014 r. odetchną przedsiębiorcy dokonujący obrotu z zagranicą. Do limitu sprzedaży dla zwolnienia z podatku od towarów i usług podatnik nie uwzględni wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju. Jak do tej pory, nie będzie uwzględniać także odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, ale co stanowi niekorzystną różnicę, do limitu podatnik będzie musiał wliczyć obrót z transakcji związanych z nieruchomościami, usług z art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 oraz usług ubezpieczeniowych, jeśli wszystkie te czynności nie mają charakteru usług pomocniczych.
 

Wyłączone z limitu w 2013 r. Wyłączone z limitu w 2014 r.
  • odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
  • sprzedaży produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego, korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej – w przypadku prowadzenia przez tego rolnika ryczałtowego także działalności innej niż działalność rolnicza
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji


Sprzedaż auta osobowego bez utraty zwolnienia

Od nowego roku zwolnienia z VAT-u ze względu na obrót, nie utraci przedsiębiorca sprzedając swój samochód osobowy. Zbycie własnego samochodu osobowego nie pozbawi podatnika, jak do tej pory, prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT-u, jeśli sprzedawać będzie samochód osobowy inny niż nowy środek transportu zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji, ponieważ takiej sprzedaży nie będzie w 2014 r. obejmować wyłączenie ze zwolnienia przewidziane dla towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Katarzyna Miazek, Tax Care Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care