Zmiany w usprawiedliwianiu nieobecności w pracy

Piotr Szulczewski 27.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Minister Pracy i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zmiana ma na celu umożliwienie pracownikowi złożenie oświadczenia stanowiącego dowód usprawiedliwiający jego nieobecność w pracy w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani oraz choroby dziennego opiekuna – sprawujących opiekę nad jego dzieckiem.

W skutek zmiany prawa z 13 lipca 2013 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola oraz szkoły, do których uczęszcza dziecko, a także w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani, z którą rodzice mają podpisaną umowę uaktywniającą, choroby dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie jest w chwili obecnej zgodne z nowymi przepisami pozwalając złożyć oświadczenie o usprawiedliwionej nieobecności wyłącznie w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do 8 lat wyłącznie z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Piotr Szulczewski
PIT.pl