Zmianie ulega PIT-2K (inwestycje mieszkaniowe)

Piotr Szulczewski 30.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Do 30 sierpnia 2013 r. zakończone ma być zbieranie opinii w sprawie modyfikacji, jakie wejść mają do druku PIT-2k, związanego z ulgą odsetkową, przysługującą obecnie na zasadzie praw nabytych.

Zmiana w druku polegać ma na:

  • redakcji technicznej druku – zmianie dziennika ustaw tekstu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • rezygnacji z podawania przez podatnika i jego małżonka danych adresowych ze względu na możliwość ustalenia ich na podstawie samego zeznania podatkowego składających oświadczenie,
  • rezygnacji z oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością na rzecz pouczenia o odpowiedzialności karnej; uznano, że brak oświadczenia o znajomości przepisów na deklaracji podatkowej nie  wyłącza takiej odpowiedzialności, a nowe pouczenie w tym zakresie jest wyłącznie wyrazem lojalności organów wobec składających oświadczenie oraz urzeczywistnia obowiązek informowania obywateli o przepisach obowiązującego prawa.

Wzór w nowej treści ma być składany wraz zeznaniami o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego od 1 stycznia 2013 r.

Piotr Szulczewski
PIT.pl