Zmiana wskaźników podatkowych z dniem 1 czerwca

Piotr Szulczewski 12.05.2014 11:00 (aktualizacja: )

Z dniem 1 czerwca spodziewać się możemy zmiany niektórych wskaźników podatkowych oraz wskaźników ZUS. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w poprzednim kwartale wyniosło 3895,31 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 12 maja ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 roku wyniosło 3895,31 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2014 roku, spowoduje wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2014 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

 
Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2014 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2014 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
155,81 zł 194,77 zł  233,72 zł 01.06.2014
152,93 zł 191,17 zł 229,40 zł 01.03.2014

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.726,80 zł* 5063,90 zł* 01.06.2014
2.676,40 zł* 4970,40 zł* 01.03.2014

* wskazane kwoty są kwotami brutto

 

Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - zmiany od 1 stycznia 2014
 

Przypominamy, że od stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady obliczania ograniczania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2014 roku miesięczne ograniczenie podstawy nie będzie zmieniało się kwartalnie, tak jak to miało miejsce do końca 2013 roku, lecz będzie określane jednorazowo na cały rok. Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ,,kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 9365 zł.”

<< więcej na temat zmian od stycznia 2014 r.

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2014112.380,00 złI-XII 20149.365,00 zł

Iwona Maczalska,
Piotr Szulczewski
PIT.pl