Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Zmiana wskaźników od 1 grudnia 2018 roku

Katarzyna Sudaj 30.11.2018 08:30 (aktualizacja: )

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. spowoduje podwyżkę wynagrodzenia uczniów od 1 grudnia br. oraz wzrost limitów kwot, które mogą dorobić emeryci i renciści.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło ono 4580,20 zł. To więcej niż to wynagrodzenie w poprzednim kwartale, gdy wyniosło 4521,08 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za III kwartał 2018 roku wpłynie na podwyżkę wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 grudnia 2018 roku oraz podniesienie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

 

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych>>

 

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 grudnia

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za III kwartał 2018 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
180,84 zł226,05 zł271,26 zł01.09.2018
183,21 zł229,01 zł274,81 zł01.12.2018

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

<< Ograniczenie emerytury >>

Niższe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 grudnia

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 grudnia przedstawia poniższa tabela:

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.164,80 zł5.877,40 zł01.09.2018
3.206,20 zł5.954,30 zł01.12.2018

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

* podane kwoty są kwotami brutto