Zmiana umowy podatkowej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

26.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów informuje, że 11 grudnia 2013 r. podpisano protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r.

Zmiany wprowadzone do umowy z 1993 r. obejmują między innymi regulację dotyczącą opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów. Po wejściu w życie protokołu wynagrodzenia te będą mogły być opodatkowane tylko w państwie rezydencji dyrektora. Protokół wprowadza również przepisy tzw. klauzuli nieruchomościowej oraz postanowienia stanowiące ogólną klauzulę zabezpieczającą przed nadużywaniem umowy przez kształtowanie stosunków prawnych lub transakcji, których wyłącznym lub jednym z celów jest osiągniecie korzyści w sposób sprzeczny z jej przedmiotem lub celem. W przypadku Polski protokół zmienia ponadto metodę wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego jako sposób unikania podwójnego opodatkowania.

Uaktualniono także postanowienia umowy dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich treść zostanie oparta o standard Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, który umożliwia uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z ZEA, w tym o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Treść protokołu jest dostępna tutaj.

źródło: www.mf.gov.pl