Złożyłeś deklarację PIT przez Internet? Pamiętaj o UPO

Piotr Szulczewski 28.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

Numer UPO stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie, że zweryfikowany pod względem formalnym druk pit trafił po wysłaniu go z pomocą Internetu do urzędu skarbowego. UPO jest zatem potwierdzeniem, że druk znalazł się w organie podatkowym w dacie, w której numer ten został przekazany podatnikowi składającemu zeznanie podatkowe.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury podatkowe. Kolejne konsultacje już 4 kwietnia

UPO nadawany jest wyłącznie takiemu drukowi, który uzyska status 200, zatem który pozostaje zweryfikowany pozytywnie po nadaniu mu wcześniej numeru referencyjnego. Kolejność jest zatem następująca:

  • sporządzenie deklaracji podatkowej,
  • przesłanie jej „przycisk wyślij”,
  • nadanie numeru referencyjnego,
  • weryfikacja formalna,
  • nadanie statusu 200 – weryfikacja pozytywna lub innego statusu, który odrzuca pod względem formalnym druk podatkowy (status inny niż 200 powoduje odrzucenie formularza),
  • wygenerowanie UPO.

<< czytaj całość

Piotr Szulczewski
PIT.pl