Pobierz e-pity 2020

Zerowy PIT-4R, PIT-8AR – sporządzać czy pominąć?

Piotr Szulczewski 06.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Do końca stycznia 2017 r. podatnicy zobowiązani byli przekazać do organów skarbowych informacje na temat zaliczek należnych, pobranych i wpłaconych do organów skarbowych. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacać zaliczek – ze względu na brak zatrudnienia lub wynagrodzenia nie przekraczające minimalnych kwot, za które zaliczek się nie pobiera. Pojawia się wówczas pytanie o konieczność przekazywania do organu skarbowego informacji Pit-4R czy PIT-8AR.

W takich przypadkach organy podatkowe stwierdzają, że na podatnikach nie ciąży obowiązek sporządzania zerowego PIT-4R. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji z 2011.11.18 (sygn.. akt IPPB2/415-731/11-4/AK) wskazał, że w sytuacji, kiedy nie wystąpią zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, na płatniku nie będzie ciążył obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji PIT – 4R, tj. „deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Taki sam wniosek należy wyprowadzić w stosunku do pozostałych informacji podatkowych, w których nie wystąpi konieczność wykazania zaliczek do opłacenia przez płatnika.

 
Źródło: YAY foto

Przykładowo, deklarację PIT-8AR składają ci podatnicy, którzy w danym roku podatkowym pobierali zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat lub świadczeń. Skoro takich pobrań nie było – nie ma konieczności informować organ skarbowy o ryczałtowym podatku.

Wypłaty w grudniu lub styczniu a informacje podatkowe

Istotą wystawienia PIT-4R oraz pozostałych informacji jest kwota zaliczki lub ryczałtu pobranego w danym miesiącu. Jeśli zatem pracodawca odprowadza podatek dochodowy za pracownika za styczeń, a ma obowiązek odprowadzić podatek do urzędu skarbowego do 20 lutego, to jak wynika z wyjaśnień organów skarbowych, w PIT-4R podawać należy zaliczki należne od wypłat dokonywanych w danym miesiącu, a nie wpłat w tym miesiącu należnych. Organ skarbowy jest w stanie porównać czy do 20 dnia miesiąca kolejnego doszło do zapłaty zaliczek zgodnie z zadeklarowaną w PIT-4R kwotą z miesiąca poprzedniego.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Przykład

Jan Kowalski sumuje zaliczki od wynagrodzeń wypłacanych za grudzień 2015 r. i wypłacanych w styczniu. Ujmie je w deklaracji PIT-4R za 2016 rok za miesiąc styczeń. Wynagrodzenia za listopad, których wypłaty następują w grudniu, Jan Kowalski przedstawia w PIT-4R za 2015 r. w miesiącu grudniu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl