Pobierz e-pity 2019

Zawieranie umów cywilnoprawnych poza działalnością gospodarczą

31.05.2011 09:00 (aktualizacja: )

31.05 Zawieranie umów cywilnoprawnych poza działalnością gospodarczą

Prowadzę działalność gospodarczą (firma jednoosobowa) i rozliczam się na ryczałcie. Czy dopuszczalna jest taka sytuacja, że część umów, które zawieram wolno mi będzie podpisać jako osoba prywatna (np. umowę zlecenia bądź o dzieło)?

Umowy dotyczyłyby takich samych przychodów, co przychody, które osiągam z działalności gospodarczej. Dzięki temu nie wpisywałbym ich jednak do ewidencji przychodów, tylko płacił podatek od wspomnianych umów i rozliczał się w PIT-28 oraz w PIT-37. Inaczej mówiąc, czy wszystkie przychody dotyczące tego samego źródła przychodów muszą być ewidencjonowane, czy też cześć umów mogę wykonać jako osoba prywatna na umowę zlecenia? Sytuacja uzasadniająca takie rozwiązanie ma miejsce zwłaszcza pod koniec roku, kiedy przychody są już na tyle wysokie, że przechodzi się na VAT ze względu na wysokość obrotów. Czy wolno mi zatem podpisywać na te same przychody umowy zlecenia i nie rejestrować dochodów w księdze, a tym samym mieć możliwość dalszej sprzedaży?

Moim zdaniem nie. Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą przyjmuje zlecenie na wykonanie czynności, które są przedmiotem jej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego tytułu powinien być, co do zasady, doliczony do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy podatkowe nie przewidują zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w ramach działalności wykonywanej osobiście, równolegle do działalności gospodarczej. Jak wynika z treści art. 41 ust. 2 updof, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 tej ustawy (w tym umów zlecenia i o dzieło), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Tak więc generalnie osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji przychód uzyskany z wykonania takiej umowy nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz - z reguły - z działalności wykonywanej osobiście. Podatek PIT od takiego przychodu z reguły rozliczany jest wtedy przez płatnika .

Jednak w sytuacji, gdy zawierana przez daną osobę fizyczną umowa dotyczy czynności stanowiących przedmiot prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej, istnieje realne ryzyko powzięcia przez organy podatkowe wątpliwości, czy rzeczywiście czynności wykonywane na podstawie tej umowy są wykonywane poza prowadzoną przez daną osobę fizyczną działalnością gospodarczą.

Ponieważ w pytaniu chodzi o czynności odpowiadające czynnościom stanowiącym przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej - trzeba być przygotowanym na to, że organy podatkowe będą miały zastrzeżenia odnośnie do zasadności zawarcia takiej umowy, tym bardziej, że przychód wpływa na wysokość kwoty umożliwiającej korzystanie ze zwolnienia od VAT. Fiskus może więc zakwestionować takie działanie jako mające na celu unikanie opodatkowania.
Podstawa prawna:

  • art. 13 pkt 2 i 8, art. 41 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Krystyna Dąbrowska
doradca podatkowy
współwłaściciel Biura Podatkowego "Praktyk" w Lublinie

Czy wiesz jak interpretować niejasne przepisy podatkowe, aby nie narazić się na kary i stratę majątku?
Jeżeli chcesz uniknąć kosztownych błędów i zyskać pewność, że działasz zgodnie z prawem, sięgnij po poradnik "Podatki dochodowe w praktyce". Jego autorzy gwarantują Ci, że otrzymasz kompetentne i szczegółowe porady i wskazówki.

Dowiesz się m.in.:

  • Jak zmniejszyć koszty pracownicze, poprawnie interpretując przepisy podatkowe?
  • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych, by urząd skarbowy nie mógł zakwestionować wysokości późniejszych odpisów amortyzacyjnych?
  • Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Teraz, korzystając z porad ekspertów, bezpiecznie zinterpretujesz przepisy  podatkowe.
 
Nie zwlekaj! Zamów poradnik "Podatki dochodowe w praktyce" już teraz!
Zyskaj pewność, że korzystając z porad ekspertów bezpiecznie zinterpretujesz zawiłe przepisy podatkowe.

http://www.podatkidochodowe.pl/wip/obce/