Zarobki cudzoziemca przekaż do US na IFT-1/IFT-1R

Iwona Maczalska 18.01.2018 10:00 (aktualizacja: )

Obowiązek wypełnienia i złożenia druku IFT-1/IFT-1R ciąży na płatnikach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez nierezydentów. Ostateczny termin na złożenie papierowego druku IFT-1/IFT-1R mija 31 stycznia.

Zarobki cudzoziemca przekaż do US na IFT-1/IFT-1R

Zarobki cudzoziemca przekaż do US na IFT-1/IFT-1R / YAY foto

 

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dochodów) uzyskanych przez nierezydentów, czyli osoby posiadające miejsce zamieszkania poza granicami Polski mają obowiązek sporządzić informację IFT-1/IFT-1R o wysokości przychodu uzyskanego przez te osoby. Druk ten można sporządzić:

  • w formie papierowej – z formy papierowej nie mogą jednak skorzystać biura rachunkowe i płatnicy rozliczający 6 i więcej podatników. Ostateczny termin złożenia papierowego druku IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego mija 31 stycznia, natomiast do podatnika 28 lutego 2018 roku,
  • w formie elektronicznej – ostateczny termin na przekazanie druku IFT-1/IFT-1R w wersji elektronicznej do urzędu skarbowego jak i do podatnika mija 28 lutego 2018 roku.
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
IFT-1/IFT-1R (13) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

Są jednak pewne wyjątki. W przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – informację należy przekazać w terminie do dnia zaprzestania działalności, lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

<< Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok >>

Kto i gdzie składa druk IFT-1/IFT-1R?

Do sporządzenia i złożenia druku IFT-1/IFT-1R zobowiązany jest płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Informację tą składa się w dwóch egzemplarzach:

  • jedną do podatnika podatku dochodowego,
  • drugą do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Iwona Maczalska, PIT.pl