Zapomniałeś o ulgach w PIT? Uwzględnij je w korekcie

22.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona KarkusKoniec terminu składania rocznych zeznań podatkowych PIT już za tydzień. Wielu z nas dopełniło już tego obowiązku.  Co jednak w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji zdaliśmy sobie sprawę, że nie uwzględniliśmy przysługujących nam ulg i odliczeń?

Każdy podatnik ma prawo skorzystać z katalogu ulg i odliczeń jakie daje mu ustawa o PIT, pod warunkiem spełnienia określonych przepisami warunków. Co do zasady ulgi te uwzględnia się w zeznaniu podatkowym składanym do ostatniego dnia kwietnia ( w 2013 roku ostateczny termin przypada 30 kwietnia). Jeżeli jednak złożyliśmy deklarację nie uwzględniając przysługujących nam ulg to jeszcze nic straconego. Pominięte ulgi można uwzględnić w korekcie zeznania podatkowego.

Korekta zeznania PIT możliwa do końca 2018 roku

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 30 kwietnia.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej korekty deklaracji możemy dokonywać do upływu okresu przedawnienia złożonych zeznań. Okres ten wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację za dany rok.  Deklaracja PIT za 2012 rok złożona musi być nie później niż do 30 kwietnia 2013 r., stąd też korekta możliwa jest aż do końca 2018 roku.

Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

Nie ma odrębnego druku deklaracji podatkowej używanej w przypadku dokonywania korekty zeznania. Chcąc ją skorygować należy złożyć deklarację nas obowiązującą (PIT-36, , PIT-37,  PIT-28) oznaczając ją jako deklarację korygującą. Dla przykładu w deklaracji PIT-37 miejscem właściwym do oznaczania deklaracji jako korekty jest rubryka A – miejsce i cel składania zeznania punkt 10.

Składając deklarację na papierowym formularzu, do złożonego zeznania korygującego należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Uzasadnienie składać należy na druku ORD-ZU, niemniej forma pisemna złożona poza tym drukiem również jest prawidłowa.

Korekta PIT przez Internet

Korekty deklaracji podatkowej PIT można również dokonać drogą elektroniczną przez Internet. Wypełniając deklarację elektroniczną  podobnie jak w przypadku wersji papierowej należy zaznaczyć pole wskazujące na korektę zeznania.  Korygować można zarówno deklaracje składane za rok obecny, jak i za lata przeszłe, czy to w formie standardowej, czy elektronicznej. Natomiast, jeżeli w którymś roku nie można było jeszcze składać danego rodzaju deklaracji  PIT w formie elektronicznej, to nie można go również w takiej formie korygować (wówczas konieczna jest korekta drogą standardową).

Uwaga!

W przypadku korekty deklaracji przez Internet automatycznie zostanie dołączony formularz ORD- ZU, służący uzasadnieniu przyczyn korekty deklaracji.

Podstawa prawna:

Art. 70 § 1, 2 oraz Art. 81 ust. 1,2 i Art. 68 ust. 2
Ordynacja podatkowa z dnia 1997-08-29
(Dz.U. 2012r. poz. 749)

Iwona Karkus
PIT.pl