Pobierz e-pity 2019

Zapłata podatku PIT - nie zawsze decyduje data przelewu

Piotr Szulczewski 29.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPodatek roczny PIT wpłacić należy nie później niż w ostatecznym terminie na złożenie deklaracji podatkowej. Zapłata ostatniego dnia kwietnia może powodować, że pieniądze przelewem bankowym nie zostaną przesłane na czas i nie spowodują uznania konta po stronie fiskusa. Co grozi w takim przypadku podatnikowi?

Podatnik dokonujący zapłaty przelewem bankowym lub na poczcie nie musi się obawiać niedopełnienia terminu na zapłatę nawet w ostatnim dniu kwietnia.

W przypadku zapłaty w obrocie bezgotówkowym za datę zapłaty podatku uważa się bowiem dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Ostatni dzwonek na rozliczenie deklaracji PIT za 2013 rok

Istnieje jednak wyjątek. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

Jeśli wpłacane są pieniądze w gotówce, za datę zapłaty podatku uznaje się dzień wpłacenia podatku w gotówce w kasie urzędu lub na poczcie na rachunek urzędu – datą zapłaty podatku jest dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej.

 

Piotr Szulczewski,
PIT.pl