Z kratką czy bez kratki - czym jeździć w 2014 r.?

Piotr Szulczewski 30.12.2013 09:00 (aktualizacja: )

Salony samochodowe kuszą nie tylko wyprzedażami końca rocznika, ale również pojazdami z pełnym odliczeniem podatku VAT. Informują też, że auto bez kratki pozwala na odliczenie tego podatku. Czy od 1 stycznia każde auto zaproponowane przez dealera spełni warunki odliczenia, czy może montaż kratki nadal jest niezbędny?

Od 1 stycznia do dnia wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o VAT prawo do pełnego odliczenia podatku VAT posiadać będą m.in. osoby korzystający z  pojazdów samochodowych innych niż osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Warunek, jaki spełnić musi samochód, to przede wszystkim rejestracja go jako inny niż osobowy. Zasadę tę stosuje się na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 678/2011, a nie wyłącznie na podstawie polskich przepisów prawa o ruchu drogowym. O rejestracji świadczy nie tylko ilość miejsc siedzących i dopuszczalna ładowność, ale dodatkowe kryteria techniczne.

Zgodnie z nowymi przepisami fakt montażu kratki nie jest już elementem koniecznym do pełnego odliczenia VAT. Zgodnie z nowymi zasadami osoby i ładunki mogą być bowiem przewożone w tym samym przedziale pod warunkiem, że przestrzeń ładunkowa jest wyposażona w elementy zabezpieczające przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu.

Niezależnie jednak od spełnienia powyższego kryterium, pojazd musi dodatkowo przejść inne niż dotychczas kontrole spełnienia standardów ładowności. Po ich spełnieniu i posiadaniu zabezpieczeń ochronnych, nawet bez kratki, pojazd inny niż osobowy (homologowany jako N1) może uprawniać do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz od nabycia paliwa do auta. 

Dodatkowe warunki, jakie spełnić musi pojazd, by przysługiwało pełne odliczenie to:

 • musi być możliwy załadunek towarów przez zaprojektowane i skonstruowane w tym celu tylne drzwi, klapę tylną lub drzwi boczne;
 • w przypadku tylnych drzwi lub klapy tylnej otwór ładunkowy musi spełniać następujące wymogi:
 1. w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie kierowcy, minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 600 mm;
 2. w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń minimalna wysokość otworu ładunkowego wynosi 800 mm, a powierzchnia tego otworu – przynajmniej 12 800 cm 2.

W zakresie przestrzeni ładunkowej pojazdu spełnić należy następujące kryteria:

 • powierzchnia załadunkowa przestrzeni ładunkowej jest zasadniczo płaska;
 • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony tylko w jeden rząd siedzeń lub jedno siedzenie, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 40 % rozstawu osi;
 • w przypadku gdy pojazd jest wyposażony przynajmniej w dwa rzędy siedzeń, minimalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi 30 % rozstawu osi;
 • w przypadku gdy siedzenia w ostatnim rzędzie można łatwo usunąć z pojazdu bez użycia specjalnych narzędzi, wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione przy wszystkich siedzeniach zamontowanych w pojeździe;
 • wymogi dotyczące długości przestrzeni ładunkowej muszą być spełnione w przypadku, gdy pierwszy i ostatni rząd są w swojej normalnej pionowej pozycji do użytku przez pasażerów pojazdu.

Dodatkowo spełnione muszą być wszystkie z poniższych równań:

 • gdy N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

 • gdy 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

 • gdy N > 2:

P – (M + N x 68) ≥ N x 68;

- gdzie litery oznaczają:
„P” technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą pojazdu,
„M” masę pojazdu gotowego do jazdy,
„N” liczbę miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Samochody ciężarowe, dla których uzyskana zostanie homologacja europejska (typ WE pojazdu), będą spełniały wymogi kategorii N1 niezależnie od powyższych kryteriów.

Piotr Szulczewski, PIT.pl