XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"

25.11.2013 10:00 (aktualizacja: )

29 listopada 2013 r. w Chorzowie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa: uczestnicy rozmawiać będą m.in. o trudnościach wynikających z często zmieniających się interpretacji i orzecznictwa podatkowego. Wydarzenie organizuje Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przy wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A.

Spotkania w ramach cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” odbywają się co roku i poświęcone są aktualnym problemom, z jakimi mierzą się osoby zajmujące się podatkami. W każdej konferencji uczestniczy liczne grono doradców podatkowych i przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego, a także reprezentanci środowisk akademickich, samorządu terytorialnego i instytucji skarbowych.

W programie tegorocznej edycji przewidziano 10 wykładów, które poprowadzą zarówno praktycy: doradcy podatkowi, radcy prawni i sędzia WSA we Wrocławiu, jak i pracownicy naukowi z Uniwersytetów: Gdańskiego i Śląskiego. Konferencję otworzy Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych – Tomasz Michalik, zaś na zakończenie zaplanowano panel dyskusyjny Reforma systemu czy "zmiany" w podatkach, który wraz z Przewodniczącym KRDP poprowadzą Jan Pytel i Mariusz Gałuszka ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

„Największe trudności w pracy doradcy podatkowego wynikają nie tylko z zawiłości przepisów prawa podatkowego, ale także z szybko zmieniających się interpretacji i orzecznictwa podatkowego. Dlatego podczas tegorocznej edycji chcemy wspólnie z przedstawicielami innych środowisk zastanowić się nad najlepszymi rozwiązaniami tego problemu” – tłumaczy Jan Pytel, Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dodając: „Temat panelu w swym zamyśle jest nieco przewrotny: czy w polskim prawodawstwie potrzebna jest reforma systemu czy też opierać się będziemy dalej na bieżących zmianach przepisów. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, dyskusja przyniesie wiele ciekawych spostrzeżeń i pomysłów”.

W programie XI Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” znalazły się następujące zagadnienia:

  • Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej – dr Łukasz Karczyński, Uniwersytet Gdański, doradca podatkowy;
  • Odsetki za zwłokę według stawki obniżonej – dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu;
  • Rola doradcy podatkowego w postępowaniu o udzielenie ulgi w płatności podatku – dr hab. Marek Zdebel, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, radca prawny;
  • Procedura dochodzenia odszkodowania z tytułu wydania niezgodnej z prawem decyzji podatkowej – niezbędna pomoc specjalisty – dr Anna Drywa, Uniwersytet Gdański;
  • Dowód „nie sprzeczny z prawem” – wątpliwości na tle interpretacji art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej – Aleksandra Sędkowska, radca prawny, doktorantka na WPiA Uniwersytetu Śląskiego;
  • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracowniczych planów opcji na akcje. Ewaluacja przyjętych rozwiązań legislacyjnych – Artur Oleś, doradca podatkowy;
  • Kontrowersje związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług obrotu wierzytelnościami – Krzysztof Janas, doradca podatkowy;
  • Montaż w budownictwie – ryzyko obniżonej stawki VAT – dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy;
  • Solidarna odpowiedzialność w podatku od towarów i usług – Bartosz Kubista, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
  • Ustalenie wartości budowli stanowiącej współwłasność kilku podmiotów dla celów podatku od nieruchomości – dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, doradca podatkowy.

XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Zainteresowani doradcy podatkowi mogą rejestrować się poprzez panel mDoradca, pozostali uczestnicy potwierdzają swoją obecność u organizatora – Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Dodatkowe informacje:
KONKRET PR Ewelina Ciuchta,
tel. 508 338 267,
e.ciuchta@konkretpr.pl
Aneta Urbańczyk,
tel. 508 662 458,
a.urbanczyk@konkretpr.pl