Wznawiasz działalność sezonową – amortyzuj środki trwałe w wyższych wartościach

Piotr Szulczewski 02.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

03.04 Wznawiasz działalność sezonową - amortyzuj środki trwałe w wyższych wartościach

Piotr SzulczewskiSezon wiosenny i letni to czas wznowienia zawieszonej przez okres zimy działalności gospodarczej. Amortyzacja w działalności sezonowej może okazać się korzystna pod względem podatkowym.

Amortyzacja środków trwałych - metody

Odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania – a nie przez cały rok. Wysokość odpisu miesięcznego ustala się alternatywnie:

  • przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo
  • przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

W przypadku liniowej amortyzacji dokonywanej sezonowo odpisy mogą być zatem wyższe niż u podatnika stosującego amortyzację całoroczną.

Co to są odpisy amortyzacyjne?

Przykład Podatnik stosuje amortyzację 20%. W roku do odpisania w koszty ma wartość 12.000 zł. Podatnik prowadzi sezonowo działalność od kwietnia do września (6 miesięcy). Zastosować może zatem odpis 2.000 zł miesięcznie.

Ten sam podatnik prowadząc działalność cały rok miesięcznie rozliczy w kosztach odpis z tytułu amortyzacji w wartości 1.000 zł.

Piotr Szulczewski
VAT.pl