Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2020 roku

Iwona Maczalska 02.03.2020 09:00 (aktualizacja: )

W 2020 roku została odmrożona kwota odpisów podstawowych i fakultatywnych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sprawdź, ile wyniesie odpis podstawowy i dobrowolny w 2020 roku.

W 2020 roku zmianie ulega podstawa obliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2020 roku odpisy te liczone będą nie od wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 roku, jak miało to miejsce w 2019 roku, lecz od wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku. Zgodnie z komunikatem GUS wynagrodzenie to wyniosło 4134,02 zł.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Ustawa ta zmieniła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość odpisów podstawowych i fakultatywnych na ZFŚS w 2020 roku

Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obowiązująca od stycznia tego roku przedstawia poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1550,26 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2067,01 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
206,70 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
248,04 złII rok nauki (odpis 6%)
289,38 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
258,38 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
258,38 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
310,05 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

ZFŚS