Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Występując o anulowanie kary skarbowej powołuj się na niską szkodliwość społeczną

Piotr Szulczewski 05.07.2017 10:00 (aktualizacja: )

Występując o anulowanie kary skarbowej powołuj się na niską szkodliwość społeczną

To od decyzji sądu zależy, czy ustalona pierwotnie przez urzędnika skarbowego (urzędnika KAS) kara zostanie utrzymana, czy też zostanie obniżona lub całkowicie wyeliminowana. Podstawową metoda jest tu badanie przesłanek, które wykażą, że istnieje podstawa do odstąpienia od wymierzenia kary.

Występując o anulowanie kary skarbowej powołuj się na niską szkodliwość społeczną
Źródło: YAY foto
 

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, w szczególności w wypadkach przewidzianych w kodeksie (m.in. przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary lub środka karnego lub gdy przed wszczęciem postępowania wpłacono całą należność uszczuploną), a ponadto:

  • za przestępstwa skarbowe – zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat lub karą łagodniejszą, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny;
  • za wykroczenia skarbowe – w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia.

Jeżeli nie uiszczono wcześniej uszczuplonej należności, to gdy w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego tylko wtedy, gdy ta wymagalna należność została w całości uiszczona przed wydaniem wyroku.

Stopień społecznej szkodliwości

Tylko ,gdy stopień ten nie jest znaczny należy liczyć na prawo do skorzystania z odstąpienia od wymierzenia kary. Posiłkując się zasadami karnymi postępowania ogólnego, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Należy też pamiętać, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, który pozbawiony jest cechy społecznej szkodliwości.

Piotr Szulczewski, VAT.pl