Wynajmujesz prywatnie mieszkanie? Wypełnij VAT-7

Piotr Szulczewski 28.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Najem mieszkania dla celów mieszkaniowych nie powoduje co do zasady konieczności zapłaty podatku VAT. Nie zwalnia jednak w większości przypadków z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 i wykazania najmu na tym druku.

Usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe objęte są zwolnieniem z opodatkowania VAT. Powyższe zwolnienie wynika z art. 41 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku VAT. Zastosowanie zwolnienia nie powoduje jednak, że wynajmujący nie posiada statusu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą dla celów podatku VAT.

Podatnik, który poza najmem prywatnym nie prowadzi innej działalności rozliczanej dla celów podatku VAT korzysta z reguły ze zwolnienia z obowiązku składania takich druków VAT-7 ze względu na niewielką ilość obrotów. Inaczej jest w przypadku podatnika, który prowadzi działalność i zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. W tym przypadku najem prywatny powinien być ujęty w deklaracji VAT-7 w grupie czynności zwolnionych z podatku. Nie ma możliwości pominąć usługi w składanym druku. Podatnik, który nie sporządzał w ten sposób swojej deklaracji VAT zobowiązany jest do jej skorygowania nawet jeżeli nie wystąpi z tego tytułu konieczność zapłaty podatku lub nie spowoduje to obowiązku korekty podatku VAT odliczonego.
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

Obowiązku składania deklaracji VAT nie mają podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie do 150.000 zł obrotu) oraz podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (m.in. usługa najmu na cele mieszkaniowe) lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl