Wynajmij pokój na weekend majowy i nie płać podatku

Piotr Szulczewski 25.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiOd przychodów z najmu na rzecz turystów odwiedzających górskie czy też nadmorskie miejscowości należy rozliczać podatek dochodowy. Istnieje jednak sposób, by czerpiący zyski z najmu pozostał zwolniony z opodatkowania i nie musiał go płacić, mimo wystawiania faktur na rzecz turystów i ewidencjonowania przychodu w pełnej wartości.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje podatników uzyskujących dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Wakacyjny wynajem pokoi na wsi nie zawsze zwolniony z PIT

Korzystanie ze zwolnienia obejmuje wyłącznie najem pokoi, a nie całych domków, czy pól namiotowych. Ponadto istotą zwolnienia jest, by budynek mieszkalny znajdował się w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo gospodarstwo rolne musi znajdować się na wsi, a nie w granicach administracyjnych miast.

Zwolnienie obejmuje nie tylko rolników, ale również podatników posiadających gospodarstwa rolne i korzystających z nich sporadycznie, np. dla celów rekreacyjnych. Nie ma również obowiązku, by w gospodarstwie rolnym prowadzona była działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu wynajmującego pokoje.

Wynajmujący powinien pamiętać, by nie oddawać do najmu więcej niż 5 pokoi. Nie chodzi przy tym o pokoje jednocześnie zajęte przez przyjeżdżających turystów, lecz pokoje potencjalnie dostępne na wynajem. Nie ma natomiast ograniczeń co do ilości osób, które mają być w tych 5 pokojach zakwaterowane. Zatem potencjalnie każdy z nich może zostać zajęty przez dużą rodzinę albo przez pojedynczego turystę.

Wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, nie stanowi też działalności gospodarczej, w szczególności usług hotelarskich. Rolnik (czyli osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą, a nie tylko posiadającą pewien obszar gruntów rolnych) nie musi działalności takiej zgłaszać na CEiDG-1 do urzędu miasta.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl