Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wymiar czasu pracy w 2019 r.

Gazeta Podatkowa 25.10.2018 07:37 (aktualizacja: )

Organizacją pracy w zakładzie zajmuje się pracodawca. Jego rolą jest odpowiednie zaplanowanie czasu pracy, w ramach prawidłowo ustalonego na dany okres rozliczeniowy wymiaru czasu pracy. Sposób obliczenia wymiaru czasu pracy wynika z przepisów Kodeksu pracy i jest jednakowy dla wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Metodykę obliczania wymiaru czasu pracy ustalono w art. 130 K.p. Zgodnie z tą regulacją wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony w podany sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika (art. 130 § 3 K.p.). Do okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy zalicza się np. urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby.

W przypadku pracowników objętych innymi normami czasu pracy na podstawie przepisów odrębnych, jak np. niepełnosprawnych czy pracowników medycznych, przy obliczaniu wymiaru czasu pracy w miejsce norm powszechnych stosuje się normy odrębne. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Dni świąteczne w 2019 r.

Za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy jest obniżany o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy określono w art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

W 2019 r. wymiar czasu pracy obniżają święta przypadające w innym dniu niż niedziela. Są to:

 • 1 stycznia 2019 r. - Nowy Rok,
   
 • drugi dzień Wielkiej Nocy - 22 kwietnia 2019 r.,
   
 • 1 maja 2019 r. - Święto Państwowe,
   
 • 3 maja 2019 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
   
 • dzień Bożego Ciała - 20 czerwca 2019 r.,
   
 • 15 sierpnia 2019 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
   
 • 1 listopada 2019 r. - Wszystkich Świętych,
   
 • 11 listopada 2019 r. - Narodowe święto Niepodległości,
   
 • 25 grudnia 2019 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
   
 • 26 grudnia 2019 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2019 r. żadne święto nie przypada w sobotę, zatem pracodawcy nie będą mieli obowiązku wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za sobotnie święto.

W tabelach przedstawiono obowiązujące w 2019 r. wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
miesiącobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)17622
II(40 godz. × 4 tyg.)16020
III(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)16821
IV(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)16821
V(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)16821
VI(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)15219
VII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)18423
VIII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)16821
IX(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)16821
X(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)18423
XI(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)15219
XII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)16020
razem2.008251
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-III(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 1 święto)50463
IV-VI(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta)48861
VII-IX(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)52065
X-XII(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 święta)49662
razem2.008251
Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-IV(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)67284
V-VIII(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 święta)67284
IX-XII(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)66483
razem2.008251
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-VI(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 5 świąt)992124
VII-XII(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 5 świąt)1.016127
razem2.008251
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-XII(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 10 świąt)2.008251

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 2018-10-25

Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl