Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Wybór opodatkowania liniowego lub rezygnacji z niego będzie łatwiejszy

Piotr Szulczewski 24.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nie tak, jak obecnie do 20 stycznia, lecz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z działalności gospodarczej, będzie można w 2018 r. zgłaszać wybór opodatkowania liniowego. Wszystko za sprawą zmian proponowanych w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców.

Wybór opodatkowania liniowego lub rezygnacji z niego będzie łatwiejszy

Źródło: YAY foto

Obecnie podatnicy mogą wybrać opodatkowanie liniowe pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu lub poprzez wniosek o wpis do CEiDG.

Zmiana zakłada, że podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie liniowe pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

W efekcie zmian podatnik prowadzący już działalność Gospodarczą nie będzie w roku kolejnym obowiązany zgłaszać formy liniowej do 20 stycznia, lecz do 20 lutego. Podatnik rozpoczynający natomiast działalność będzie miał w niektórych przypadkach ponad półtora miesiąca czasu na decyzję co do zgłoszenia (np. zakłada działalność 1 lipca, zgłoszenia liniowego może dokonać najpóźniej do 20 sierpnia).

Łatwiej również o rezygnację z 19% podatku

Przed upływem terminu, powyższego terminu podatnik będzie mógł również zawiadomić w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania liniowego lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl