Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Wspólne rozliczenie złóż na deklaracji podatkowej, a nie na korekcie PIT

Piotr Szulczewski 19.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Rozliczenia podatkowego z małżonkiem najlepiej dokonać składając deklarację podatkową, a nie poprzez korektę wcześniejszego rozliczenia. Ułatwia to proces obliczeniowy, przyspiesza ewentualny zwrot podatku, ale również eliminuje ryzyko, że organ skargowy zabroni rozliczania się wspólnego.

Wspólne rozliczenie złóż na deklaracji podatkowej, a nie na korekcie PIT

Źródło: FORUM

Jeżeli podatnicy zdecydują się opodatkować wspólnie – to inaczej niż ma to miejsce w przypadku ulg podatkowych, wniosek o łączne ich rozliczenie przekazać muszą w terminowo składanej deklaracji podatkowej. Opodatkowanie wspólnie z małżonkiem pozwala na oszczędności podatkowe wyłącznie, gdy deklarację złoży się terminowo.

W 2017 r. nie można zatem po 2 maja złożyć korektę deklaracji dwojga małżonków w celu rozliczenia się wspólnie. Dopuszczalne jest natomiast, by po 2 maja podatnicy zdecydowali, że korzystniejszym będzie dla nich samodzielne rozliczenie – mogą zatem złożyć korektę deklaracji podatkowej złożonej wcześniej wspólnie i podjąć decyzję o rozliczeniu samodzielnie.

 

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Dopuszczalne jest również złożenie korekty deklaracji podatkowej za 2016 r. w okresie do 2 maja 2017 r. W tym czasie małżonkowie mogą bowiem zmienić decyzję i ustalić, że wolą rozliczać się wspólnie. Taka korekta wywoła skutki prawne i organ skarbowy uzna tę formę rozliczenia.

A zatem sposób opodatkowania łącznie z małżonkiem nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, złożą po terminie na złożenie rocznej deklaracji podatkowej.

Wspólne rozliczenie – dla kogo?

Małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot ulg odliczanych od dochodu; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Powyższy sposób opodatkowania, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (podatek liniowy), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Nie dotyczy to osób, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c, w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Te ostatnie mogą bowiem rozliczać się wspólnie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl