WSA: Praca wakacyjna dziecka może pozbawić ulgi prorodzinnej

16.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Honorata MiśIle tak naprawdę może dorobić dziecko, by jego zarobek nie pozbawiał rodziców ulgi prorodzinnej? Choć przepisy wskazują, że kwota dochodu dziecka nie może przekraczać 3089 zł, to powstaje pytanie jak należy liczyć wspomniany dochód. Powyższym zagadnieniem zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Podatnik posiadający uczące się dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia może skorzystać z ulgi prorodzinnej nawet jeśli osiąga ono dochody nie przekraczające 3089 zł. Powstaje pytanie, jak obliczyć powyższą kwotę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że należy wziąć pod uwagę dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W ocenie Sądu, przy określaniu kwoty uprawniającej do zastosowania ulgi z tytułu wychowania pełnoletniego dziecka, należy uwzględnić kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, a nie kwotę dochodu. To od tej kwoty zależy bowiem bezpośrednio wysokość należnego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko będzie w ogóle zobowiązane do jego uiszczenia. Przyjęcie natomiast, że odliczane od dochodu składki ubezpieczeniowe nie mają wpływu na wysokość kwoty uwzględnianej w ramach limitu 3089 zł, mogłoby spowodować utratę przez podatnika ulgi z tytułu wychowania dziecka, mimo że z zeznania podatkowego dziecka wynikałby podatek w wysokości 0 zł.
 

Jeżeli kwota dochodu pełnoletniego dziecka, po uwzględnieniu nie tylko kosztów uzyskania przychodu, ale również składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekracza 3089 zł, podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Wyrok WSA w Łodzi, 25.04.2013 r., sygn. akt I SA/Łd 93/13

Honorata Miś
PIT.pl