Więcej pieniędzy z ZUS? Sprawdź, czy masz na to szansę

11.04.2018 13:00 (aktualizacja: )

2018-04-12

Jeśli otrzymujesz z ZUS emeryturę lub rentę albo masz już ustalony kapitał początkowy, ale nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje zarobki za część twojego zawodowego życia i dlatego ZUS nie wyliczył tych zarobków do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia - sprawdź, czy możesz ponownie je przeliczyć z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Przeliczenie może znacząco zmienić wysokość otrzymywanej z ZUS emerytury.

Sprawdź czy możesz dostawać więcej pieniędzy z ZUS

Sprawdź czy możesz dostawać więcej pieniędzy z ZUS / YAY foto

Do podstawy, od której ustalana jest wysokość każdego świadczenia lub kapitału początkowego (tzw. podstawy wymiaru świadczenia), ZUS wlicza okresy ubezpieczenia, które zostały potwierdzone dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o emeryturę, rentę lub obliczenie kapitału początkowego.

- Gdy ZUS uwzględnił jakiś okres pracy do ustalenia podstawy wymiaru, ale nie zostały nam dostarczone dokumenty potwierdzające zarobki z tego okresu, wtedy przyjmuje się za ten okres wynagrodzenie równe zeru – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego wypłacane świadczenie jest niższe niż może być po jego przeliczeniu, aby to przeliczenie było możliwe trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek – dodaje Iwona Kowalska.

<< Waloryzacja wysokości emerytur i rent od 1 marca 2018 r.x >>

Przeliczenie jest możliwe w sytuacji, kiedy przy składaniu wniosku o obliczenie wysokości emerytury, renty lub kapitału początkowego ktoś nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru, dlatego że zakład pracy został zlikwidowany albo były pracownik nie może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową jego miejsca pracy lub dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona. To są powody, dla których można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego.

- Jeśli taki wniosek do nas wpłynie wtedy sprawdzimy, czy w tym konkretnym przypadku możemy przyjąć minimalne wynagrodzenie pracowników za dany okres oraz czy możemy ponownie ustalić wysokość wypłacanego świadczenia lub wysokość kapitału początkowego – wyjaśnia rzeczniczka.

<< Zasiłki - kwoty obowiązujące od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. >>

Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które ktoś nie ma dokumentów potwierdzających swoje zarobki, ZUS ustala proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Tak więc, jeśli osoba ubezpieczona pracowała na pół etatu, wówczas uwzględniona zostanie połowa obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia. O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego Zakład zawsze informuje poprzez wydanie i przesłanie nowej decyzji. Na jej wydanie ZUS ma 60 dni. Świadczenie natomiast zostanie przeliczone od miesiąca, w którym zgłoszony jest wniosek. Aby taki wniosek złożyć można skorzystać z gotowego formularza o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego ERPO, natomiast jeżeli ktoś chce ponownie ustalić kapitał początkowy, wtedy należy skorzystać z wniosku EKP. Formularze są we wszystkich placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdej placówce a także przesłać go tradycyjną pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl Jeśli nie wszystko jest jasne po informację warto sięgnąć kontaktując się bezpośrednio z konsultantami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub telefonując

do Centrum Obsługi Telefonicznej, w którym eksperci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 (koszt połączenia według umowy z operatorem). Wygodną formą kontaktu z ZUS jest także Platforma Usług Elektronicznych, e-mail: cot@zus.pl lub Skype: zus_centrum_obslugi_tel

Iwona E. Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego