Pobierz e-pity 2020

Wątpliwości pracodawców do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

17.01.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wątpliwości pracodawców do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

- Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP – uważają we wspólnym stanowisku do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP.


Wątpliwości pracodawców do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Źródło: YAY foto

Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca okres rotacji firm audytorskich do 5 lat dla jednostek zainteresowania publicznego, czyli największych spółek publicznych jak i instytucji finansowych.

– Jest to najkrótszy okres rotacji dla JZP w całej Unii Europejskiej. Większość krajów skłoniła się ku propozycji 10 lat zawartej w implementowanym tą ustawą Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 537/2014 – zauważa Adrian Karkoszka, ekspert departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Skrócenie okresu rotacji jest o tyle zaskakujące, że jeszcze w 2015 roku wicepremier Mateusz Morawiecki w toku konsultacji międzyresortowych w piśmie do ówczesnego ministra finansów Pawła Szałamachy zwracał uwagę, że krótsza niż zaproponowana w Rozporządzeniu PE 10-letnia rotacja może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich firm audytorskich w stosunku do podmiotów zagranicznych, działających w dziesięcioletnim systemie rotacji.

Lewiatan i Pracodawcy RP odnoszą się także w stanowisku do propozycji wprowadzenia obowiązkowego wspólnego badania sprawozdań finansowych w określonych jednostkach (tzw. joint audit). Rozważana propozycja jest obecnie stosowana tylko w jednym kraju UE – Francji. W ocenie przedsiębiorców wprowadzenie obowiązkowego badania wspólnego znacząco zwiększyłoby łączną cenę za badanie i zmniejszyłoby jego efektywność szczególnie w dużych podmiotach, ponieważ większą część czasu audytorzy poświęcaliby na koordynację swoich prac i podział zakresu obowiązków.

Organizacje pracodawców zwracają uwagę także na propozycje zakazu świadczenia usług innych niż badanie przez firmy audytorskie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan i Pracodawców RP takie rozwiązanie będzie stanowić barierę dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których firmy audytorskie są często jedynym źródłem doradztwa, pomagając w ten sposób zachować konkurencyjną pozycję zarówno w trudnych warunkach ekonomicznych jak i w okresie gospodarczego wzrostu. Firmy audytorskie są bowiem w stanie zaoferować wysokiej jakości usługi na konkurencyjnych warunkach z uwagi na znajomość jednostki i jej otoczenia uzyskaną w trakcie badania. Ponadto przeprowadzane są one z zachowaniem obowiązujących wymogów niezależności. Co więcej, nowe przepisy zawierają już szeroka listę usług zakazanych których nie można świadczyć, co wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Konfederacja Lewiatan