Ustawa o ratyfikacji UPO z Singapurem

31.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem  Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Celem Umowy, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna,  jest  zmiana dotychczas obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a  Republiką Singapuru, sporządzonej w 1993 toku. Nowa Umowa została przygotowana z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w nowej wersji Modelowej Konwencji OECD z 2010 r.

Zasadniczą przesłanką nowej Umowy jest wzmocnienie współpracy między jej Stronami, w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych. Umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach polsko-singapurskich a przepisy nowej umowy odnosić się będą także do organów polskiej administracji podatkowej stosujących postanowienia przedmiotowej Umowy.
 

Zasady w umowach międzynarodowych

W stosunku do wszystkich kategorii dochodów, których dotyczy Umowa, stosowana będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego.  Zmiana metody naliczania podatków, w stosunku do poprzednio obowiązującej metody wyłączenia z progresją, wynika z rozwiązań stosowanych w Singapurze, które mogłyby być podstawą do uchylania się od opodatkowania polskich rezydentów. Metoda odliczenia proporcjonalnego gwarantuje pełniejszą kontrolę nad dochodami uzyskanymi za granicą przez polskich podatników i usuwa podwójne opodatkowanie dochodów.  Szacuje się, że wejście w życie nowej Umowy nie spowoduje zmiany wysokości dochodów budżetowych z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość przepływów finansowych między Polską a Singapurem dotyczy tych kategorii dochodów, w stosunku do których metoda obliczania należności nie została zmieniona.

Nowa Umowa zawiera rozszerzone  przepisy regulujące wymianę informacji podatkowych, zbieżne ze wspomnianą Modelową Konwencją OECD, tj. pełną klauzulę wymiany informacji, co jest zbieżne z polityką zarówno Ministerstwa Finansów jak  i OECD.
 

Dochody zagraniczne w PIT

W  omawianej Umowie znalazła się tzw. klauzula przekazania, która ma zastosowanie w tych systemach prawnych, w których opodatkowanie dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych jest uzależnione od przekazania przedmiotowych dochodów na terytorium  kraju, którego podatnik jest rezydentem. W przypadku omawianej Umowy dotyczy to dochodów przekazywanych z Polski do Singapuru. Podobne rozwiązanie przyjęto, na przykład, w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Cyprem, Zjednoczonym Królestwem i z Irlandią..

Protokół do Umowy wprowadza przejściowy przepis modyfikujący nowy artykuł odnoszący się do dochodu z dywidend, odsetek i należności licencyjnych-przedłuża on okresowo, do 2017 r., obowiązywanie artykułu  dotyczącego tego rodzaju dochodów z dotychczas obowiązującej Umowy.

Jak wspomniano, wejście w życie Umowy nie będzie miało ujemnego skutku dla dochodów budżetowych a jej postanowienia nie są sprzeczne z polskim prawem wewnętrznym ani z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: prezydent.pl