Ustawa o emeryturach i rentach z FUS podpisana przez prezydenta

Ewelina Czechowicz

8 lipca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dotyczy emerytur kobiet z rocznika 1953. Ustawa dostosowuje przepisy   do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, umożliwia ponowne przeliczenie emerytur osób, które na skutek przepisów z 2013 r. mogły pobierać zaniżone świadczenia.

Nowe przepisy mają umożliwić uzyskanie prawa do emerytury bez pomniejszania. Ustawa przewiduje również zwrot różnicy pomiędzy pobraną emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.
Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Przeliczenie emerytur ma nastąpić z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Na zmianie wg danych podawanych przez rząd ma skorzystać ok. 76 tys. osób z rocznika 1953. Średnia miesięczna emerytura zostanie powiększona o ponad 200 zł, a kwota wyrównania ma wynieść  ok. 12 786 zł.