Ustawa antykryzysowa w konsultacjach społecznych

12.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

12.03 Ustawa antykryzysowa w konsultacjach społecznych

Dzięki uelastycznieniu przepisów rząd chroni miejsca pracy. Ułatwi to przedsiębiorcom dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku w czasie spowolnienia gospodarczego.

Premier Donald Tusk i minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia rząduFot. arch. KPRM

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe. Pierwsze konsultacje już dziś 12 marca.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skróciło czas konsultacji społecznych ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców do 21 dni, aby projekt jak najszybciej mógł wejść w życie. Władysław Kosiniak-Kamysz  zadeklarował, że ta ustawa została dokładnie przedyskutowana z partnerami społecznymi, którzy faktycznie go współtworzyli. Stwierdził też, że po konsultacjach projekt szybko trafi na posiedzenie rządu.

Z regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których obroty spadły o co najmniej 15 proc. i chcą ograniczyć wymiar czasu pracy lub przejść na tzw. postojowe. W takiej sytuacji pracownik będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Firma będzie mogła także obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenia bez konieczności dokonywania tzw. wypowiedzenia zmieniającego, przewidzianego w Kodeksie pracy. Również w takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej.

Pracownik, w czasie korzystania z tego systemu i zaraz po, nie będzie mógł otrzymać wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn od niego niezależnych.

Źródło: KPRM