Usługi księgowe od 2018 r. droższe. Powodem wprowadzenie JPK [Wynik sondy]

Piotr Szulczewski 26.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zarówno księgowi, jak i przedsiębiorcy spodziewają się, że ceny usług księgowych po wprowadzeniu plików JPK wzrosną – wynika z internetowego badania przeprowadzonego przez portal PIT.pl. Czas potrzebny na przygotowanie raportów, ich kontrola oraz wysyłka spowoduje dodatkowe comiesięcznie obciążenia dla polskich firm. W skali roku ich koszt będzie znaczący.

W badaniu przeprowadzonym przez portal PIT.pl oddano łącznie 985 głosów. Głosy można było oddawać na łamach PIT.pl, VAT.pl oraz MamBiznes.pl od 19 do 25 października br. Ankietowani pytani byli o to, czy obowiązek rozliczania pliku JPK_VAT od stycznia 2018 roku wpłynie na wzrost cen usług księgowych dla mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z wynikami ankiety jedynie 7,69% ankietowanych uznało, że podwyżki nie wystąpią, natomiast 85,95% odpowiadających było przekonanych o tym, że od 2018 r. ceny usług księgowych wzrosną. 5,74% ankietowanych uznało, że na tę chwile trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Tak znacząca przewaga odpowiedzi potwierdzających wzrost cen usług jednoznacznie dowodzi, że biura księgowe przygotowują się na podwyższenie cennika swoich usług. Przedsiębiorstwa muszą przygotować się na to, że od 1 stycznia 2018 r. będą musiały przeznaczyć wyższą kwotę na usługi rozliczeń podatkowych.

Respondenci biorący udział w ankiecie to osoby bezpośrednio zainteresowane kwestią podwyżek, stąd stanowiły grupę posiadającą wiedzę i informacje w badanej materii. 82,82% spośród badanych to księgowi, zarówno prowadzący własne biuro, jak i pracujący w biurach rachunkowych. Przedsiębiorcy, którzy mogą spodziewać się podwyżek, stanowili 16,26% ankietowanych.

Ankieta wykazała, że grupa obciążana w przyszłym roku kosztami sporządzania plików JPK jest już poinformowana o tym fakcie i spodziewa się podwyżek. Tylko 12,5% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że w przyszłym roku nie wystąpią podwyżki spowodowane wprowadzeniem JPK.

Obowiązek JPK_VAT obejmie od 2018 r. półtora miliona najmniejszych polskich firm. Podwyżki dotyczyć będą rozliczeń podatkowych przekazywanych najpóźniej do 26 lutego 2018 r. do urzędu skarbowego. Do tej pory przesyła je około 107 tys. firm.

Piotr Szulczewski, PIT.pl