Usługa reklamowa Google na informacji VAT-UE z 23% VAT

Piotr Szulczewski 18.08.2011 11:00 (aktualizacja: )

18.08 Usługa reklamowa Google na informacji VAT-UE z 23% VAT

Przedsiębiorcy, korzystający z Google AdWords, dokonują importu usług.Pojawia się więc pytanie, czy ta usługa powinna być wykazana w deklaracji podsumowującej VAT-UE?

Reklamy Google Adwords - podatek w Polsce zapłacą agencje reklamowe oraz inni zamawiający

 

Import usług

Usługa reklamy internetowej należy do usług elektronicznych, o których wspomina rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE. Taka klasyfikacja nie ma jednak wpływu na sposób ustalenia miejsca świadczenia usługi. W przypadku obrotu profesjonalnego znajduje się ono w siedzibie nabywcy usługi lub alternatywnym stałym miejscu prowadzenia działalności (art. 28b ust 1 - 3 VAT).

W konsekwencji usługa Google AdWords wystawiona będzie bez należnego podatku VAT. Spowoduje to obowiązek rozpoznania importu usługi u nabywcy – podatnika VAT (art. 17 ust. 4 VAT).

Numer VAT-UE na fakturze Google

Podatnicy VAT, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, przy tego rodzaju imporcie usług są zobowiązani do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL (art. 97 ust 1 pkt 4 VAT). Stąd na fakturze nabycia usługi Google przedsiębiorca powinien posłużyć się numerem wspólnotowym.

Brak numeru VAT-UE nabywcy na fakturze usługowej nie oznacza, że nie mamy do czynienia z importem usług. Jest to błąd, który nie przesądzi o zmianie kwalifikacji usługi. Również w takim przypadku podatnik zobowiązany jest naliczyć 23% podatku VAT od nabytej usługi reklamowej.

Przykład

Przedsiębiorca zarejestrował sie dla celów Google AdWords nie podając jednak numeru VAT-UE. Wykupił zestaw reklam, po czym dostał fakturę na osobę prywatną, z rozliczonym VAT w kraju siedziby Google. Jeśli usługa dotyczyła firmy, to powinna ona mimo to być rozliczona jako import usług – a przedsiębiorca powinien wystąpić o korektę dokonanej transakcji.

Deklaracje podsumowujące VAT-UE

Informacje podsumowujące VAT-UE składa się wyłącznie w przypadkach ściśle wskazanych w ustawie. Deklarację VAT-UE składa się niezależnie od tego, czy podatnik złożył już miesięczną lub kwartalną – VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D. Inne są również terminy składania tych formularzy – z reguły jest to 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Zgodnie z art. 100 ustawy o VAT, deklaracja VAT-UE dotyczy wyłącznie:

  1. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
  2. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
  3. dostawach towarów dokonywanych w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej (art. 136 ust. 1 i 2 VAT),
  4. usług pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W związku z powyższym import usług wykazać należy jedynie w standardowej deklaracji miesięcznej lub kwartalnej, a nie w informacji podsumowującej. Podobnie postąpić należy w przypadku pozostałych czynności stanowiących import usług u polskiego podatnika podatku od towarów i usług.

Piotr Szulczewski
Bankier.pl