Umowy o wymianie informacji podatkowych z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Kajmanami

09.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, a także 29 listopada 2013 r. umowę między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi obejmuje podatki dochodowe: od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług, natomiast umowa z Kajmanami obejmuje podatki dochodowe: od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Zgodnie z przewidzianą w umowach procedurą wymiany informacji na żądanie strony mogą przekazywać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art. 1 umowy).

Umowy, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, regulują kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Dokumenty sporządzone w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych spełniają aktualne standardy w tej dziedzinie.

Teksty umów są dostępne w zakładce ABC Podatków / Umowy międzynarodowe (link otwiera nowe okno).

Źródło: Ministerstwo Finansów