Umowa o wymianie informacji podatkowych z Księstwem Andory

25.06.2012 09:00 (aktualizacja: )

15 czerwca 2012 r. w Andora la Vella, podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi podstawę do m.in. obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem

W przypadku Polski, podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Umowa przewiduje procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ Strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej Strony udziela informacji dla celów określonych w artykule 1 Umowy.

Ponadto, umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Tekst Umowy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: MF