Ulga na dzieci w PIT za 2012 rok

09.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną.

Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury podatkowe. Kolejne konsultacje już 15 kwietnia

Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19 proc. stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł (556,02 zł : 18). Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie.

Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znaczenia dla prawa do ulgi.

Źródło: MF