Pobierz e-pity 2019

Ulga budowlana w III kwartale 2014 roku - nowe limity

Iwona Maczalska 22.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

Od 1 lipca 2014 roku zaczną obowiązywać nowe - wyższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane. Limity te obowiązują podatników ubiegających się zwrot VAT na zasadach obowiązujących do końca 2013 roku.

20 maja 2014 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2014 r. wyniosła 4.129 zł. Spadek ceny 1m2 w porównaniu do kwartału ubiegłego wpłynie na zmianę limitów zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych dla osób składających wnioski w III kwartale 2014 roku.

Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 lipca do 31 września 2014 roku limity zwrotu wyniosą:

Wniosek złożony w III kwartale 2014
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.129 zł = 289.030 zł * 12,195 % = 35.247,21 zł 30m2 * 4.129 zł =123.870 zł* 12,195 % = 15.105,95 zł
Wniosek złożony w III kwartale 2014 na FV:
22% VAT 4.129 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 4.129 zł 65,22 %35.247 zł15.106 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.129 zł = 289.030 zł * 9,959 % = 28.784,50 zł 30m2 * 4.129 zł =123.870 zł * 9,959 % = 12.336,21 zł
22% VAT 4.129 zł55,23 %28.785 zł12.336 zł
23% VAT 4.129 zł55,23 %28.785 zł12.336 zł

Limity spadły w porównaniu z kwotami z II kwartału 2014.
 

Iwona Maczalska
PIT.pl

Zwrot VAT za materiały mieszkaniowe od 2014 roku

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego mieszkania. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT ...