Trzynastka dla mamy

14.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

14.03 Trzynastka dla mamy

Rząd uznał, że matka po urlopie macierzyńskim ma prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Trzynastkę powinna dostać w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego. Ta zasada ma także dotyczyć osób korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Regulacje takie zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2012 r. uznał, że opieka nad dzieckiem nie może pozbawić matki prawa do wypłaty „13”.

Matka, zgodnie z konstytucją, ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka. Dlatego przepisy, które wykluczają matkę z grona uprawnionych do dodatkowej pensji w roku, muszą być zmienione.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy z warunku przepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku, jako podstawy otrzymania „13” – zwalania się pracowników korzystających m.in. z urlopów: wychowawczego, dla poratowania zdrowia, do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.
 

Źródło: KPRM

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD