Transfer gotówki między konkubentami to darowizna

Piotr Szulczewski 16.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

W przypadku konkubentów każdy transfer może być uznany za darowiznę. Nie ma tu bowiem mowy o zwolnieniu z podatku ze względy na więzi rodzinne. Jedynie powołanie się na transfer gotówki celem utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego może ograniczyć wysokość darowizny. Nadwyżkę ponad zwykłe wspólne potrzeby życiowe należy natomiast opodatkować – uznał w wyroku z 11 marca 2016 r. NSA.

Transfer gotówki między konkubentami to darowizna

Źródło: YAY foto

Nie istnieją żadne podstawy prawne, aby konkubinat traktować podobnie do wspólności ustawowej małżeńskiej. W efekcie nie ma podstawy, by w konkubinacie mówić o zwolnieniu z podatku przelewów pieniężnych pomiędzy konkubentami.

Między konkubentami nie powstaje wspólnota majątkowa co oznacza, że ich zarobki to prywatne zarobki partnerów, a sprzęty domowe należą do tego partnera, który je kupił. Oznacza to w konsekwencji, że przelewy pomiędzy majątkiem konkubentów traktować należy jako darowizny w tym zakresie, w jakim nie będą one spożytkowane na bieżące potrzeby konkubentów związane ze wspólnym gospodarstwem domowym.

Uczynienie oszczędności z przelewów konkubenta powoduje przysporzenie drugiej osoby kosztem majątku przelewającego środki. W efekcie dochodzi do darowizny, która musi zostać opodatkowana – a w przypadku powołania się na nią w trakcie kontroli podatkowej – zastosowanie znajdzie sankcyjna 20% stawka podatku.

Zgodnie z treścią przepisu art. 888 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przedmiotem darowizny może być więc przekazanie pewnej sumy pieniężnej. Przepis ten wyraźnie uzależnia ocenę umowy jako darowizny od bezpłatności świadczenia; darczyńca zobowiązuje się do świadczenia "kosztem swego majątku" i to "na rzecz" obdarowanego. Taka sytuacja wystąpi w przypadku konkubentów, którzy dokonują między sobą przelewów pieniężnych.

W sprawie wyrokowanej przed NSA – doszło najpierw do takich przelewów, a następnie do samodzielnych zakupów drugiego z konkubentów, które nie mogły być traktowane jako wspólne, czy mające na celu zaspokajanie jedynie wspólnych potrzeb (wydatki związane z nabyciem udziałów w kapitale spółki oraz nabyciem udziału w nieruchomości). Wyroki NSA z 11 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 102/14 i II FSK 1682/14.

Piotr Szulczewski, PIT.pl