Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany 2013

Piotr Szulczewski

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

 1. Leasing - zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu
 2. Mały podatnik – zmiana przepisów
 3. Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym
 4. Zabezpieczenie płatności a koszty uzyskania - zmiany w PIT i VAT 2013
 5. Ulga za złe długi – nie zapłaciłem za towar lub usługę – zmiany 2013
 6. Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013
 7. Przeliczenia kursu waluty dla celów podatku VAT – zmiany 2013
 8. Faktury 2013 – zasady wystawiania
 9. Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013
 10. Faktury elektroniczne zmiany od stycznia 2013
 11. Faktury VAT uproszczone - zmiany od stycznia 2013 r.

07.12 Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany 2013

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje:

 • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Dla nabycia realizowanego w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc WNT uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabyć towarów.

W zakresie WNT nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, dokumentujących nabycie.

Zaliczka a WDT

2012 faktury WDT 2013 faktury WDT

Standardowy termin – 7 dni od WDT

W przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.

W przypadku zaliczek otrzymanych przed zakończeniem dostawy wewnątrzwspólnotowej, podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny.

Nie wystawia się faktur zaliczkowych przy WDT – uchylono art. 20 ust. 3

Od 2013 r. nie ma obowiązku wystawiać faktur zaliczkowych z tytułu płatności na rzecz wykonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obowiązek podatkowy uniezależnia się od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

Piotr Szulczewski
VAT.pl