Termin na PIT-6/6L

Katarzyna Sudaj

30 listopada 2011 roku mija termin złożenia deklaracji PIT-6/6L przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Formularz zawiera informację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 roku oraz o wysokości przewidywanego dochodu w kolejnym roku.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-6/6L (8)Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą ustalać dochód w oparciu o dwa sposoby:

  • na podstawie pkpir albo ksiąg rachunkowych,
  • według norm szacunkowych.

Jeżeli dochód ustalają w oparciu o normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej, to znamy już normy obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl