Telefon sprowadzony z UE – oszczędność, ryzyko czy oszustwo podatkowe?

Piotr Szulczewski 26.03.2014 11:00 (aktualizacja: )

26.03 Telefon sprowadzony z UE – oszczędność, ryzyko czy oszustwo podatkowe?

Piotr SzulczewskiKupując telefon komórkowy możemy nieświadomie stać się ostatnim ogniwem przestępstwa karuzelowego. Z raportu DLA PIPER i ZIPSEE wynika, że skala wyłudzeń podatku VAT od nabywanych wewnątrzwspólnotowo telefonów i małej elektroniki sięgać może nawet 40% całego obrotu. Co więcej, kupując telefon, wcale nie musimy być świadomi, że pochodzi on z innego kraju i może być przedmiotem przestępstwa.

Rozbieżność danych deklarowanych co do wwozu (WDT z innych państw) oraz nabyć (WNT) telefonów oraz małej elektroniki wskazuje, że skala niedeklarowanego VAT w tym zakresie może sięgać około 420 mln zł rocznie. Powyższe jest dowodem, że znaczna część telefonów komórkowych wwożonych z Polski, trafia do kraju nielegalnie bez deklarowania dla celów VAT, a do budżetu państwa nie trafia podatek należny w związku z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym.


Na czym polega proceder

Wyłudzenia polegają na tym , że podmiot nie rozlicza VAT od telefonów komórkowych nabywanych z zagranicy – z państw Wspólnoty, następnie sprzedaje je innym uczestnikom rynku (pobierając VAT w cenie towaru).

Kupujący natomiast dokonuje legalnego eksportu lub wewnątrzwspólnotowych dostaw urządzeń, uzyskując zwroty VAT, którym został obciążony przy nabyciu krajowym telefonów. Podatek odliczany przez drugi z podmiotów – nabywcę - nigdy nie został odprowadzony do budżetu Państwa.

Nabywający wewnątrzwspólnotowo towary są tzw. podmiotami – słupami, pojawiającymi się na rynku wyłącznie na krótki czas i w ramach karuzeli podmiotów (kolejnych podmiotów w łańcuchu). Dokonują oni dostawy telefonów komórkowych nabytych wewnątrzwspólnotowo. Telefony trafiają od nich do kolejnych pośredników, którzy z kolei odliczają podatek VAT. Jednocześnie podatek VAT nigdy nie zostaje wpłacony do budżetu państwa przez podmiot "słup". Ostatecznie towar zostaje sprzedany konsumentowi po atrakcyjnej cenie lub wywieziony ponownie wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany z zerową stawką podatku. Podmiot - słup, który pierwotnie nabył z UE telefony, znika z rynku po dokonaniu kilku transakcji.

 

Metody zaradcze – odwrotne obciążenie

Od 15 sierpnia 2013 r., na podstawie nowego art. 199a Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia na okres co najmniej dwóch lat, mechanizmu rozliczania VAT przez nabywcę m.in. w przypadkach dostaw takich towarów jak: telefony komórkowe, konsole do gier, tablety i laptopy, dostawy układów scalonych przed ich zainstalowaniem w wyrobach przeznaczonych dla użytkownika końcowego. Możliwe zatem, że kolejnym posunięciem ze strony rządu będzie opodatkowanie dostaw sprzętu elektronicznego u nabywcy na zasadzie odwrotnego obciążenia, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku makulatury lub stali.

Piotr Szulczewski, PIT.pl na podstawie raportu DLA PIPER i Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego Branży RTV i IT