Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Student lub uczeń zarobi więcej w czasie wakacji niż jego kolega po studiach

Piotr Szulczewski 20.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Prace sezonowe, letnie praktyki i staże zagościły na dobre w czerwcowych ogłoszeniach o pracę. Pracodawcy oferują wynagrodzenie brutto miesięczne lub godzinowe nie wskazując, jaka będzie kwota „na rękę” dla zatrudnionego. Należy pamiętać, że wynagrodzenie to będzie znacząco wyższe w przypadku osób uczących się. Ich koledzy, którzy zrezygnowali z dalszej edukacji lub skończyli już przygodę z nauką, przy tej samej kwocie brutto, zarobią w okresie letnich wakacji znacznie mniej.

Student lub uczeń zarobi więcej w czasie wakacji niż jego kolega po studiach
Źródło: YAY foto

Zarobki studentów i uczniów zarówno w okresie wakacji, jak i w okresie roku szkolnego nie są obniżane o wartość składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Ta sama zasada dotyczy składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie zatrudnienie uczącej się jest dla tej osoby – jak również dla pracodawcy znacznie korzystniejsze.

Wszelkie koszty, jakie ponieść musi w takim przypadku zatrudniający, to zaliczka na podatek dochodowy, która opłacana musi być w przypadku umów zlecenie – bez zastosowania kwoty wolnej od podatku, a zatem już od pierwszej złotówki wypłacanej zleceniobiorcy - studentowi. Dodatkowo, w związku ze zmianami przepisów podatkowych w 2017 r., opłacana przez zatrudniającego zaliczka na podatek dochodowy przy łącznym dochodzie studenta nie przekraczającym rocznie 6.600 zł zostanie mu w całości zwrócona w trakcie rocznego rozliczenia podatkowego(student może odzyskać zatem nawet 1188 zł nie płacąc jednocześnie od swojego wynagrodzenia ani złotówki podatku).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które ukończyły 26 rok życia lub które nie posiadają statusu ucznia lub studenta. Są one bowiem co do zasady obejmowane przez zatrudnianych składkami ZUS oraz zdrowotnymi. Natomiast osoby posiadające status studenta składki takie zapłacą, jeżeli zatrudnione zostaną nie na podstawie umowy zlecenie, lecz umowy o pracę. W przypadku bowiem tego rodzaju umowy nie stosuje się zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ile na braku składek ubezpieczeniowych zyskają uczniowie?

Wynagrodzenie brutto z umowy zlecenie Kwota netto ucznia lub studenta Kwota netto osoby nie posiadającej statusu ucznia/studenta

2000 zł

1712 zł

1455,48 zł

3000 zł

2568 zł

2183,72 zł

4000 zł

3424 zł

2911,96 zł

Piotr Szulczewski, VAT.pl