Stawki karty podatkowej 2013

Iwona Karkus

Ministerstwo Finansów w drodze obwieszczenia podała wysokość stawek karty podatkowej jakie będą obowiązywały w 2013 roku. Stawki te będą wyższe niż w roku bieżącym.

Ministerstwo Finansów 9 listopada 2012 roku wydała obwieszczenie w sprawie stawek karty podatkowej kwoty, do której można wykonać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów, wikariuszy, obowiązujących w 2013 roku (MP 2012 poz. 904).

Deklaracje:  Ryczałt i karta podatkowa 2012

Obwieszczenie wskazuje miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla:

 • działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej,
 • usług w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 • usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • gastronomii,
 • usług transportowych,
 • usług rozrywkowych,
 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • usług w zakresie  ochrony zdrowia ludzkiego (wolne zawody),
 • usług weterynaryjnych (wolne zawody),
 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny,
 • innych usług osób fizycznych (o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o PIT).

Obwieszczenie wskazuje również kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.

Wpłaty podatku w formie karty podatkowej dokonuje się co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

<< ZOBACZ TABELE STAWEK KARTY PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH W 2013 ROKU >>

Iwona Karkus
PIT.pl