Sprawdź, czy w tym roku skorzystasz z ulgi internetowej

Piotr Szulczewski 20.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiJeśli jesteś już gotowy do sporządzenia rocznej deklaracji PIT sprawdź, czy tak jak co roku możesz skorzystać z ulgi za użytkowanie sieci Internet. Reguły korzystania z niej uległy bowiem znaczącym modyfikacjom.

Od rozliczenia za 2013 r. z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. Korzystając zatem z ulgi w rozliczeniu za 2012 r. podatnik w tym roku rozliczy ulgę po raz ostatni. Gdyby korzystał z niej w rozliczeniu za 2011 r. lub jakimkolwiek wcześniejszym - do ulgi utracił już prawo.
 

Ulga internetowa za 2013 rok: jak liczyć dwa lata korzystania z internetu?

Natomiast podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2013 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.


Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym. Oczywiście możliwa jest wyższa korzyść podatkowa u podatników, którzy rozliczają się na podstawie wyższego progu skali - 32%.

 

Piotr Szulczewski,
PIT.pl