Skradzione ZUS ZLA

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Zgodnie z art. 55 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach ieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ) - lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA).

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:


seria Numery
od do
AU 7839314  7839325
AZ  7098194  7098200
BA  9460079  9460100
BB  4371118   4371125
BC  0217892  0217900
BC  0345636  0345650
BC  8292136   8292150

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskichoznaczonych serią BB: 8915101-8915125, 8915251-8915275 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2011 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach są ważne.

Źródło: ZUS