Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • DE101.F_I ( 57 891B 11-03-2008 )
  Pośw. E 101 Dz Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 osoby prowadzącej działalność
 • E101.F_I ( 66 871B 14-02-2008 )
  E 101 (2007) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 • E102.F_I ( 66 520B 22-11-2007 )
  E 102 Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 • E103.F_I ( 63 635B 21-12-2007 )
  E 103 Korzystanie z prawa wyboru
 • IOPP.F_I ( 52 497B 29-01-2007 )
  IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc DE MINIMIS
 • ONPP.F_I ( 24 864B 29-01-2007 )
  ONPP Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 • OPNP.F_I ( 119 437B 22-06-2010 )
  OPNP Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
 • OSCH.F_I ( 25 225B 19-09-2011 )
  OSCH - Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
  OZSCH Oświadczenie o opłaceniu składki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
 • OUUS.F_I ( 30 591B 19-09-2011 )
  OUUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby /przebywającej na urlopie wychowawczym/ pobierającej zasiłek macierzyński lub w jego wysokości
 • PE101.F_I ( 56 004B 19-11-2007 )
  Pośw. E 101 Pr Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
 • S72B.F_I ( 27 714B 29-01-2007 )
  ZUS S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • SR1W.F_I ( 139 374B 17-09-2009 )
  ŚR-1(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ZUS ŚR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ZUS ŚR-1(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR3W.F_I ( 41 099B 29-01-2007 )
  ŚR-3(3) Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas. osób rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  ŚR-3(4) Oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas.
  ZUS ŚR-3 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  ZUS ŚR-3(2) Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • SR4W.F_I ( 67 348B 07-09-2009 )
  ŚR-4(3) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
  ŚR-4(4) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4(5) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4(6) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4A(1) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym
  ZUS ŚR-4 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  ZUS ŚR-4(2) Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • SR5W.F_I ( 68 845B 17-09-2009 )
  ŚR-5(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ZUS ŚR-5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ZUS ŚR-5(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SRW.F_I ( 26 396B 29-01-2007 )
  ŚR-W Wniosek o wypłaty świadczeń na rachunek bankowy lub gotówką.
 • UOMZ.F_I ( 24 927B 10-02-2011 )
  OMZ Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • USA0.F_I ( 140 529B 10-01-2011 )
  WZ0-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego
 • USA1.F_I ( 115 408B 22-10-2009 )
  PL/USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • USA10.F_I ( 119 666B 12-01-2010 )
  PL/USA 10 Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
 • USA11.F_I ( 108 381B 19-09-2011 )
  USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent statement)
 • USA4.F_I ( 138 666B 01-02-2010 )
  PL/USA 4 Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • USA5.F_I ( 144 915B 18-01-2010 )
  PL/USA 5 Wniosek o polską rentę rodzinną
 • USA7.F_I ( 116 219B 06-11-2009 )
  PL/USA 7 Opinia lekarska
 • UWDD.F_I ( 113 642B 16-02-2011 )
  UWDD(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 • UWKP.F_I ( 31 347B 11-02-2011 )
  UWKP(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
 • UWPD.F_I ( 116 121B 11-02-2011 )
  UWPD(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 • UWPN.F_I ( 32 092B 19-09-2011 )
  UWPN(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 • UZA1.F_I ( 139 309B 07-09-2010 )
  A1 PL Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 • WOTP.F_I ( 111 208B 28-06-2010 )
  WOTP(2010) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
 • WOUA.F_I ( 111 683B 19-09-2011 )
  WOUA(2011) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
 • WOUM.F_I ( 112 872B 23-06-2010 )
  WOUM(2010) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
 • WOUN.F_I ( 55 732B 29-01-2007 )
  WOUN(1) Wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu
 • WOUR.F_I ( 111 528B 23-06-2010 )
  WOUR(2010) Wniosek o układ ratalny
 • WPS-OFE.F_I ( 111 856B 19-09-2011 )
  WPS-OFE Wniosek o wyjaśnienie dotyczące składek na Otwarty Fundusz Emerytalny
 • WRS.F_I ( 123 338B 19-09-2011 )
  WORS Wniosek o rentę socjalną
 • WTPS.F_I ( 54 229B 29-01-2007 )
  WTPS(1) Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek
 • ZAS1.F_I ( 25 467B 19-09-2011 )
  ZAS-1(1) Zaświadczenie o zatrudnieniu dla ZUS
 • ZBPW.F_I ( 120 915B 19-09-2011 )
  ZUS PRZEL(2010)(1x2) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - 2 odc.
 • ZDP1.F_I ( 30 572B 29-01-2007 )
  ZDP (2005) Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego
 • ZE24.F_I ( 28 014B 29-01-2007 )
  ZUS E-24(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników / członków rodziny
 • ZINW.F_I ( 25 849B 29-01-2007 )
  INW WOJ(2) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 • ZOF2.F_I ( 108 328B 19-09-2011 )
  WPO-OFE Wezwanie do przekazania odsetek za zwłokę w przekazie składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • ZRP13.F_I ( 113 063B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-13(3) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej
 • ZRP15.F_I ( 60 072B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 • ZRP1E.F_I ( 132 237B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1E(1) Wniosek o emeryturę
 • ZRP1EP.F_I ( 127 308B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1Epom(1) Wniosek o emeryturę pomostową
 • ZRP1R.F_I ( 151 306B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1R(2) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • ZRP3.F_I ( 112 702B 26-02-2010 )
  ZUS Rp-3(2) Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
 • ZRP3A.F_I ( 114 566B 12-02-2010 )
  ZUS Rp-3a(2) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty
 • ZRW36.F_I ( 25 436B 29-01-2007 )
  ZUS Rw-36 Notatka o zmianie miejsca zamieszkania-nazwiska
 • ZUIP.F_I ( 27 833B 29-01-2007 )
  ZUIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • ZUPD.F_I ( 26 988B 19-09-2011 )
  ZUP-SDWI Upoważnienie dla osób (pomiotów) do występowania w imieniu płatnika w systemie SDWI
 • ZUSAL10.F_I ( 38 060B 19-09-2011 )
  ZUS Al-10(1) - WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • ZUSAL9.F_I ( 49 769B 19-09-2011 )
  ZUS Al-9(1) - Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • ZUSDRA.F_I ( 136 522B 10-03-2010 )
  ZUS DRA(2010) Deklaracja rozliczeniowa
 • ZUSDRRB.F_I ( 89 234B 29-01-2007 )
  ZUS DRRB Roczna deklaracja rozliczeniowa
 • ZUSE22.F_I ( 28 025B 29-01-2007 )
  ZUS E-22(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniewej dla pracownika (ubezpieczonego).
 • ZUSE22A.F_I ( 29 262B 29-01-2007 )
  ZUS E-22a(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny.
 • ZUSE25.F_I ( 38 800B 29-01-2007 )
  ZUS E-25(1) Imienny wykaz wydanych legitymacji.
 • ZUSFZLA.F_I ( 122 677B 04-09-2008 )
  ZUS FZLA(2) Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • ZUSIRB.F_I ( 72 776B 09-05-2008 )
  ZUS IRB (Wydz.Poligr.ZUS w Słupsku) Informacja o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSIWA.F_I ( 63 337B 09-06-2008 )
  ZUS IWA(2) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • ZUSKOA.F_I ( 129 276B 19-09-2011 )
  ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • ZUSKP1.F_I ( 119 919B 19-09-2011 )
  ZUS Kp-1(5) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 • ZUSKP3.F_I ( 28 858B 06-07-2009 )
  ZUS Kp-3(2) Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 • ZUSN10.F_I ( 133 121B 19-09-2011 )
  ZUS N-10(2010) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zał. do Np-7)
 • ZUSN9.F_I ( 26 865B 29-01-2007 )
  ZUS N-9(3) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (zał. do Np-7)
 • ZUSN9A.F_I ( 26 004B 28-05-2008 )
  ZUS N-9A(1) Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 • ZUSNP7.F_I ( 34 670B 19-09-2011 )
  ZUS Np-7(4) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUSPRZ.F_I ( 121 085B 22-01-2010 )
  ZUS PRZEL (2010)(1odc) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - jednoodcinkowy (do nadruku na druk. igłowych)
 • ZUSRCA.F_I ( 133 601B 19-09-2011 )
  ZUS RCA(2010) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 • ZUSRMUA.F_I ( 122 795B 19-09-2011 )
  ZUS RMUA(3) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.
 • ZUSRP1W.F_I ( 251 409B 11-03-2009 )
  ZUS Rp-1 Wniosek o emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(2) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(3) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(4) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(5) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSRP12.F_I ( 126 776B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-12(1) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • ZUSRP13.F_I ( 112 129B 25-02-2010 )
  ZUS Rp-13 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty.
 • ZUSRP18.F_I ( 121 685B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-18(2) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 • ZUSRP1A.F_I ( 110 390B 09-09-2011 )
  ZUS Rp-1a(2) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSRP2.F_I ( 151 864B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-2(5) Wniosek o rentę rodzinną
 • ZUSRP26.F_I ( 125 072B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-26(4) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 • ZUSRP2A.F_I ( 121 329B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-2a(4) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2(5)
 • ZUSRP6.F_I ( 117 998B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-6(4) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
 • ZUSRP7.F_I ( 125 084B 08-03-2010 )
  ZUS Rp-7(6) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • ZUSRP70.F_I ( 79 787B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy.
 • ZUSRP8.F_I ( 32 949B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-8(3) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno - rentowej
 • ZUSRP9.F_I ( 32 930B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-9(3) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 • ZUSRSA.F_I ( 139 137B 19-09-2011 )
  ZUS RSA(2010) Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
 • ZUSRW3.F_I ( 116 036B 19-09-2011 )
  ZUS Rw-3(2) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 • ZUSRW73.F_I ( 29 136B 26-02-2010 )
  ZUS Rw-73(5) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 • ZUSRZA.F_I ( 72 579B 29-01-2007 )
  ZUS RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • ZUSS62W.F_I ( 40 737B 19-09-2011 )
  ZUS S-62 Zgłoszenie do ubezpieczenia.
  ZUS S-62 (wzór 2) Zgłoszenie do ubezpieczenia.
 • ZUSS8W.F_I ( 48 226B 19-09-2011 )
  ZUS S-8 Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
  ZUS S-8 (wersja 2) Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
 • ZUSSZ9.F_I ( 53 639B 29-01-2007 )
  ZUS Sz-9 Oświadczenie składane po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
 • ZUSWNS.F_I ( 52 704B 29-01-2007 )
  ZUS WNS Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
 • ZUSZ1.F_I ( 54 742B 29-01-2007 )
  ZUS Z-1(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
 • ZUSZ10.F_I ( 114 691B 19-09-2011 )
  ZUS Z-10(2) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUSZ12.F_I ( 121 077B 19-09-2011 )
  ZUS Z-12(5) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • ZUSZ13.F_I ( 56 785B 29-01-2007 )
  ZUS Z-13(3) - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
 • ZUSZ14.F_I ( 50 935B 29-01-2007 )
  ZUS Z-14(2) Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego
 • ZUSZ15.F_I ( 32 460B 19-09-2011 )
  ZUS Z-15(5) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
 • ZUSZ17.F_I ( 43 331B 19-09-2011 )
  ZUS Z-17(2) Karta zasiłkowa
 • ZUSZ18.F_I ( 34 772B 22-03-2010 )
  ZUS Z-18(2) - LISTA PŁATNICZA - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 • ZUSZ19.F_I ( 44 844B 18-03-2010 )
  ZUS Z-19(3) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • ZUSZ2.F_I ( 33 391B 29-01-2007 )
  ZUS Z-2(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka-ojca-matki.
 • ZUSZ21.F_I ( 59 971B 29-01-2007 )
  ZUS Z-21(3) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
 • ZUSZ3.F_I ( 126 736B 19-09-2011 )
  ZUS Z-3(10) Zaświadczenie płatnika składek
 • ZUSZ3A.F_I ( 120 742B 21-11-2011 )
  ZUS Z-3a(10) Zaświadczenie płatnika składek
 • ZUSZ4.F_I ( 43 812B 29-01-2007 )
  ZUS Z-4(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego.
 • ZUSZ5.F_I ( 37 083B 29-01-2007 )
  ZUS Z-5(2) - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego
 • ZUSZ7.F_I ( 114 216B 19-09-2011 )
  ZUS Z-7(5) Zastępcza asygnata zasiłkowa
 • ZUSZ8.F_I ( 32 021B 29-01-2007 )
  ZUS Z-8 (2) Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego o uczęszczaniu do szkoły dziecka(ci) w wieku powyżej 16 lat.
 • ZUSZ9.F_I ( 38 378B 29-01-2007 )
  ZUS Z-9(2) Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
 • ZUSZIPA.F_I ( 58 474B 29-01-2007 )
  ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 • ZUSZIUA.F_I ( 114 883B 19-09-2011 )
  ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 • ZUSZLA.F_I ( 131 112B 19-09-2011 )
  ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie
 • ZUSZRU.F_I ( 117 443B 19-09-2011 )
  ZUS ZRU(2) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 • ZUSZSWA.F_I ( 143 867B 19-09-2011 )
  ZUS ZSWA(2010) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • ZUSZUA.F_I ( 147 161B 19-09-2011 )
  ZUS ZUA(2010) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUSZWPA.F_I ( 57 208B 29-01-2007 )
  ZUS ZWPA(2) Wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUSZWUA.F_I ( 129 226B 19-09-2011 )
  ZUS ZWUA(3) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUSZZA.F_I ( 142 022B 19-09-2011 )
  ZUS ZZA(3) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
 • ZUSZZP.F_I ( 116 083B 19-09-2011 )
  ZUS ZZP(2) Zgłoszenie zapytania płatnika
 • ZUSZZU.F_I ( 113 025B 19-09-2011 )
  ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
 • ZWDG.F_I ( 53 734B 29-01-2007 )
  ZWDG(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, współpracy lub prowadzonej działalności gospodarczej
 • ZWLU.F_I ( 26 753B 19-09-2011 )
  ZWLU(2) Wniosek o wystawienie legitymacji ubezpieczeniowej
 • ZWNS.F_I ( 110 773B 19-09-2011 )
  WNS(3) Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami
 • ZWOI.F_I ( 105 989B 20-10-2009 )
  WOI - Wniosek o wydanie interpretacji
 • ZWZW.F_I ( 27 261B 19-09-2011 )
  ZWZW(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.