Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Druki IPS

Druki IPS mini to nowa wersja znanego programu Druki IPS firmy IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Aplikacja jest przeznaczona dla systemów Windows XP i nowszych, rozpowszechniana na licencji Careware. Zawiera największą spośród

konkurencyjnych aplikacji listę wzorów formularzy, które są na bieżąco aktualizowane. Druki IPS mini stanowi doskonałe narzędzie dla osób sporadycznie wypełniających różne druki.

 

Podczas uruchomienia program pobiera listę dostępnych dokumentów. Po jej wczytaniu mamy możliwość automatycznego ściągnięcia aktualnego wzoru formularza. Wypełnianie formularzy w Druki IPS mini jest bardzo proste. Aplikacja sama oblicza i wyświetla informacje o brakach i błędach. Wypełniony dokument można zapisać do pliku PDF lub wydrukować w całości. Program umożliwia również nadruk danych na oryginalnym druku oraz wiele innych opcji pomocnych do wypełnienia różnego rodzaju dokumentów.

Program charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. Instalator zajmuje mniej niż 5 MB, a po instalacji nie więcej niż 15 MB na dysku twardym. Natomiast wszystkie aktualne wzory formularzy, których jest około 910, zajmują 135 MB. Druki IPS mini są dostępne na stronie producenta również w wersji „portable”.

 

Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
mail: pomoc@ips-infor.com.pl

 

 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • DE101.F_I ( 57 891B 11-03-2008 )
  Pośw. E 101 Dz Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 osoby prowadzącej działalność
 • E101.F_I ( 66 871B 14-02-2008 )
  E 101 (2007) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 • E102.F_I ( 66 520B 22-11-2007 )
  E 102 Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 • E103.F_I ( 63 635B 21-12-2007 )
  E 103 Korzystanie z prawa wyboru
 • IOPP.F_I ( 52 497B 29-01-2007 )
  IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc DE MINIMIS
 • ONPP.F_I ( 24 864B 29-01-2007 )
  ONPP Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 • OPNP.F_I ( 119 437B 22-06-2010 )
  OPNP Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
 • OSCH.F_I ( 25 225B 19-09-2011 )
  OSCH - Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
  OZSCH Oświadczenie o opłaceniu składki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
 • OUUS.F_I ( 30 591B 19-09-2011 )
  OUUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby /przebywającej na urlopie wychowawczym/ pobierającej zasiłek macierzyński lub w jego wysokości
 • PE101.F_I ( 56 004B 19-11-2007 )
  Pośw. E 101 Pr Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
 • S72B.F_I ( 27 714B 29-01-2007 )
  ZUS S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • SR1W.F_I ( 139 374B 17-09-2009 )
  ŚR-1(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ŚR-1(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ZUS ŚR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  ZUS ŚR-1(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR3W.F_I ( 41 099B 29-01-2007 )
  ŚR-3(3) Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas. osób rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  ŚR-3(4) Oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas.
  ZUS ŚR-3 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  ZUS ŚR-3(2) Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • SR4W.F_I ( 67 348B 07-09-2009 )
  ŚR-4(3) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
  ŚR-4(4) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4(5) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4(6) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  ŚR-4A(1) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym
  ZUS ŚR-4 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  ZUS ŚR-4(2) Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • SR5W.F_I ( 68 845B 17-09-2009 )
  ŚR-5(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ŚR-5(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ZUS ŚR-5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  ZUS ŚR-5(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SRW.F_I ( 26 396B 29-01-2007 )
  ŚR-W Wniosek o wypłaty świadczeń na rachunek bankowy lub gotówką.
 • UOMZ.F_I ( 24 927B 10-02-2011 )
  OMZ Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • USA0.F_I ( 140 529B 10-01-2011 )
  WZ0-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego
 • USA1.F_I ( 115 408B 22-10-2009 )
  PL/USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu
 • USA10.F_I ( 119 666B 12-01-2010 )
  PL/USA 10 Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
 • USA11.F_I ( 108 381B 19-09-2011 )
  USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent statement)
 • USA4.F_I ( 138 666B 01-02-2010 )
  PL/USA 4 Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • USA5.F_I ( 144 915B 18-01-2010 )
  PL/USA 5 Wniosek o polską rentę rodzinną
 • USA7.F_I ( 116 219B 06-11-2009 )
  PL/USA 7 Opinia lekarska
 • UWDD.F_I ( 113 642B 16-02-2011 )
  UWDD(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 • UWKP.F_I ( 31 347B 11-02-2011 )
  UWKP(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
 • UWPD.F_I ( 116 121B 11-02-2011 )
  UWPD(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 • UWPN.F_I ( 32 092B 19-09-2011 )
  UWPN(2011) Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 • UZA1.F_I ( 139 309B 07-09-2010 )
  A1 PL Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 • WOTP.F_I ( 111 208B 28-06-2010 )
  WOTP(2010) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
 • WOUA.F_I ( 111 683B 19-09-2011 )
  WOUA(2011) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
 • WOUM.F_I ( 112 872B 23-06-2010 )
  WOUM(2010) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
 • WOUN.F_I ( 55 732B 29-01-2007 )
  WOUN(1) Wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu
 • WOUR.F_I ( 111 528B 23-06-2010 )
  WOUR(2010) Wniosek o układ ratalny
 • WPS-OFE.F_I ( 111 856B 19-09-2011 )
  WPS-OFE Wniosek o wyjaśnienie dotyczące składek na Otwarty Fundusz Emerytalny
 • WRS.F_I ( 123 338B 19-09-2011 )
  WORS Wniosek o rentę socjalną
 • WTPS.F_I ( 54 229B 29-01-2007 )
  WTPS(1) Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek
 • ZAS1.F_I ( 25 467B 19-09-2011 )
  ZAS-1(1) Zaświadczenie o zatrudnieniu dla ZUS
 • ZBPW.F_I ( 120 915B 19-09-2011 )
  ZUS PRZEL(2010)(1x2) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - 2 odc.
 • ZDP1.F_I ( 30 572B 29-01-2007 )
  ZDP (2005) Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego
 • ZE24.F_I ( 28 014B 29-01-2007 )
  ZUS E-24(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników / członków rodziny
 • ZINW.F_I ( 25 849B 29-01-2007 )
  INW WOJ(2) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 • ZOF2.F_I ( 108 328B 19-09-2011 )
  WPO-OFE Wezwanie do przekazania odsetek za zwłokę w przekazie składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 • ZRP13.F_I ( 113 063B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-13(3) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej
 • ZRP15.F_I ( 60 072B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 • ZRP1E.F_I ( 132 237B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1E(1) Wniosek o emeryturę
 • ZRP1EP.F_I ( 127 308B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1Epom(1) Wniosek o emeryturę pomostową
 • ZRP1R.F_I ( 151 306B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-1R(2) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • ZRP3.F_I ( 112 702B 26-02-2010 )
  ZUS Rp-3(2) Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
 • ZRP3A.F_I ( 114 566B 12-02-2010 )
  ZUS Rp-3a(2) Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty
 • ZRW36.F_I ( 25 436B 29-01-2007 )
  ZUS Rw-36 Notatka o zmianie miejsca zamieszkania-nazwiska
 • ZUIP.F_I ( 27 833B 29-01-2007 )
  ZUIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • ZUPD.F_I ( 26 988B 19-09-2011 )
  ZUP-SDWI Upoważnienie dla osób (pomiotów) do występowania w imieniu płatnika w systemie SDWI
 • ZUSAL10.F_I ( 38 060B 19-09-2011 )
  ZUS Al-10(1) - WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • ZUSAL9.F_I ( 49 769B 19-09-2011 )
  ZUS Al-9(1) - Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • ZUSDRA.F_I ( 136 522B 10-03-2010 )
  ZUS DRA(2010) Deklaracja rozliczeniowa
 • ZUSDRRB.F_I ( 89 234B 29-01-2007 )
  ZUS DRRB Roczna deklaracja rozliczeniowa
 • ZUSE22.F_I ( 28 025B 29-01-2007 )
  ZUS E-22(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniewej dla pracownika (ubezpieczonego).
 • ZUSE22A.F_I ( 29 262B 29-01-2007 )
  ZUS E-22a(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny.
 • ZUSE25.F_I ( 38 800B 29-01-2007 )
  ZUS E-25(1) Imienny wykaz wydanych legitymacji.
 • ZUSFZLA.F_I ( 122 677B 04-09-2008 )
  ZUS FZLA(2) Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • ZUSIRB.F_I ( 72 776B 09-05-2008 )
  ZUS IRB (Wydz.Poligr.ZUS w Słupsku) Informacja o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSIWA.F_I ( 63 337B 09-06-2008 )
  ZUS IWA(2) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • ZUSKOA.F_I ( 129 276B 19-09-2011 )
  ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • ZUSKP1.F_I ( 119 919B 19-09-2011 )
  ZUS Kp-1(5) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 • ZUSKP3.F_I ( 28 858B 06-07-2009 )
  ZUS Kp-3(2) Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 • ZUSN10.F_I ( 133 121B 19-09-2011 )
  ZUS N-10(2010) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zał. do Np-7)
 • ZUSN9.F_I ( 26 865B 29-01-2007 )
  ZUS N-9(3) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (zał. do Np-7)
 • ZUSN9A.F_I ( 26 004B 28-05-2008 )
  ZUS N-9A(1) Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 • ZUSNP7.F_I ( 34 670B 19-09-2011 )
  ZUS Np-7(4) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUSPRZ.F_I ( 121 085B 22-01-2010 )
  ZUS PRZEL (2010)(1odc) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - jednoodcinkowy (do nadruku na druk. igłowych)
 • ZUSRCA.F_I ( 133 601B 19-09-2011 )
  ZUS RCA(2010) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 • ZUSRMUA.F_I ( 122 795B 19-09-2011 )
  ZUS RMUA(3) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.
 • ZUSRP1W.F_I ( 251 409B 11-03-2009 )
  ZUS Rp-1 Wniosek o emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(2) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(3) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(4) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
  ZUS Rp-1(5) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSRP12.F_I ( 126 776B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-12(1) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • ZUSRP13.F_I ( 112 129B 25-02-2010 )
  ZUS Rp-13 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty.
 • ZUSRP18.F_I ( 121 685B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-18(2) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 • ZUSRP1A.F_I ( 110 390B 09-09-2011 )
  ZUS Rp-1a(2) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • ZUSRP2.F_I ( 151 864B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-2(5) Wniosek o rentę rodzinną
 • ZUSRP26.F_I ( 125 072B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-26(4) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 • ZUSRP2A.F_I ( 121 329B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-2a(4) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2(5)
 • ZUSRP6.F_I ( 117 998B 19-09-2011 )
  ZUS Rp-6(4) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
 • ZUSRP7.F_I ( 125 084B 08-03-2010 )
  ZUS Rp-7(6) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • ZUSRP70.F_I ( 79 787B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy.
 • ZUSRP8.F_I ( 32 949B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-8(3) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno - rentowej
 • ZUSRP9.F_I ( 32 930B 29-01-2007 )
  ZUS Rp-9(3) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 • ZUSRSA.F_I ( 139 137B 19-09-2011 )
  ZUS RSA(2010) Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
 • ZUSRW3.F_I ( 116 036B 19-09-2011 )
  ZUS Rw-3(2) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 • ZUSRW73.F_I ( 29 136B 26-02-2010 )
  ZUS Rw-73(5) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 • ZUSRZA.F_I ( 72 579B 29-01-2007 )
  ZUS RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • ZUSS62W.F_I ( 40 737B 19-09-2011 )
  ZUS S-62 Zgłoszenie do ubezpieczenia.
  ZUS S-62 (wzór 2) Zgłoszenie do ubezpieczenia.
 • ZUSS8W.F_I ( 48 226B 19-09-2011 )
  ZUS S-8 Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
  ZUS S-8 (wersja 2) Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
 • ZUSSZ9.F_I ( 53 639B 29-01-2007 )
  ZUS Sz-9 Oświadczenie składane po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
 • ZUSWNS.F_I ( 52 704B 29-01-2007 )
  ZUS WNS Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
 • ZUSZ1.F_I ( 54 742B 29-01-2007 )
  ZUS Z-1(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
 • ZUSZ10.F_I ( 114 691B 19-09-2011 )
  ZUS Z-10(2) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUSZ12.F_I ( 121 077B 19-09-2011 )
  ZUS Z-12(5) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • ZUSZ13.F_I ( 56 785B 29-01-2007 )
  ZUS Z-13(3) - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
 • ZUSZ14.F_I ( 50 935B 29-01-2007 )
  ZUS Z-14(2) Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego
 • ZUSZ15.F_I ( 32 460B 19-09-2011 )
  ZUS Z-15(5) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
 • ZUSZ17.F_I ( 43 331B 19-09-2011 )
  ZUS Z-17(2) Karta zasiłkowa
 • ZUSZ18.F_I ( 34 772B 22-03-2010 )
  ZUS Z-18(2) - LISTA PŁATNICZA - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 • ZUSZ19.F_I ( 44 844B 18-03-2010 )
  ZUS Z-19(3) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • ZUSZ2.F_I ( 33 391B 29-01-2007 )
  ZUS Z-2(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka-ojca-matki.
 • ZUSZ21.F_I ( 59 971B 29-01-2007 )
  ZUS Z-21(3) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
 • ZUSZ3.F_I ( 126 736B 19-09-2011 )
  ZUS Z-3(10) Zaświadczenie płatnika składek
 • ZUSZ3A.F_I ( 120 742B 21-11-2011 )
  ZUS Z-3a(10) Zaświadczenie płatnika składek
 • ZUSZ4.F_I ( 43 812B 29-01-2007 )
  ZUS Z-4(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego.
 • ZUSZ5.F_I ( 37 083B 29-01-2007 )
  ZUS Z-5(2) - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego
 • ZUSZ7.F_I ( 114 216B 19-09-2011 )
  ZUS Z-7(5) Zastępcza asygnata zasiłkowa
 • ZUSZ8.F_I ( 32 021B 29-01-2007 )
  ZUS Z-8 (2) Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego o uczęszczaniu do szkoły dziecka(ci) w wieku powyżej 16 lat.
 • ZUSZ9.F_I ( 38 378B 29-01-2007 )
  ZUS Z-9(2) Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
 • ZUSZIPA.F_I ( 58 474B 29-01-2007 )
  ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 • ZUSZIUA.F_I ( 114 883B 19-09-2011 )
  ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
 • ZUSZLA.F_I ( 131 112B 19-09-2011 )
  ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie
 • ZUSZRU.F_I ( 117 443B 19-09-2011 )
  ZUS ZRU(2) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 • ZUSZSWA.F_I ( 143 867B 19-09-2011 )
  ZUS ZSWA(2010) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • ZUSZUA.F_I ( 147 161B 19-09-2011 )
  ZUS ZUA(2010) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUSZWPA.F_I ( 57 208B 29-01-2007 )
  ZUS ZWPA(2) Wyrejestrowanie płatnika składek
 • ZUSZWUA.F_I ( 129 226B 19-09-2011 )
  ZUS ZWUA(3) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • ZUSZZA.F_I ( 142 022B 19-09-2011 )
  ZUS ZZA(3) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
 • ZUSZZP.F_I ( 116 083B 19-09-2011 )
  ZUS ZZP(2) Zgłoszenie zapytania płatnika
 • ZUSZZU.F_I ( 113 025B 19-09-2011 )
  ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
 • ZWDG.F_I ( 53 734B 29-01-2007 )
  ZWDG(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, współpracy lub prowadzonej działalności gospodarczej
 • ZWLU.F_I ( 26 753B 19-09-2011 )
  ZWLU(2) Wniosek o wystawienie legitymacji ubezpieczeniowej
 • ZWNS.F_I ( 110 773B 19-09-2011 )
  WNS(3) Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami
 • ZWOI.F_I ( 105 989B 20-10-2009 )
  WOI - Wniosek o wydanie interpretacji
 • ZWZW.F_I ( 27 261B 19-09-2011 )
  ZWZW(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz